Puhelaitteet arjen tukena

Puhelaite mahdollistaa paremmin lapsen kuulluksi tulemisen, jos puheilmaisu puuttuu kokonaan tai se on hyvin niukkaa tai epäselvää. Puhelaite antaa lapselle mahdollisuuden osallistua esimerkiksi leikkitilanteisiin täysivaltaisesti. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja oman toiminnan ohjausta sekä antaa hänelle rohkeutta osallistua tilanteisiin, joihin pelkän puheen avulla osallistuminen ei vielä onnistuisi.

Puhelaitteita on tarjolla yhden viestin laitteista aina laajoihin satojen viestien laitteisiin. Toimintaperiaate näissä laitteissa on sama. Viestiruutua painamalla nauhoitettu viesti kuullaan puhuttuna. Viestiruudut on merkitty sisältöä kuvaavilla merkeillä, esimerkiksi itse piirretyllä tai graafisella kuvalla.

Pienillä lapsilla puhelaite toimii harvoin pääasiallisena kommunikointivälineenä. Yleensä se on yksi osa käyttäjän kommunikointia.

Puhelaitteen käyttö vaatii ympäristöltä mallin antamista ja lapsen innostumista kommunikointiin sen avulla. Yleinen syy siihen, miksi puhelaitteet eivät tule arjessa käyttöön on se, että aikuiset päättävät, mitä laitteeseen nauhoitetaan. Usein sisällöksi mietitään arkisia asioita, jotka saattavat olla tärkeitä aikuisen näkökulmasta, mutta jotka eivät innosta lasta laitteen käyttöön.

Puhelaitteen käytön harjoittelussa on tärkeää että se on hauskaa ja motivoivaa. Sen takia on hyvä aloittaa esimerkiksi leikkitilanteista. Hyvin soveltuvia leikkejä ovat kapteeni käskee -leikki, piiloleikki, maa-meri-laiva, ”liiku niin kuin” -leikki, varjoleikki tai avaimen piilotus.

Boardmaker Activity Pad

Puhelaite myös elää tilanteiden mukana. Siihen voi leikeissä nauhoittaa käskyjä tai tehtäviä. Metsäretken jälkeen voi nauhoittaa, mitä retkellä nähtiin ja tehtiin. Sadutuksessa lapset voivat osallistua tarinan kerrontaan. Tällä tavalla puhelaitteen käytöstä tulee osa arkea. Päiväkodin aamupiirissä kerrotaan usein viikonlopun tai edellisen päivän tapahtumista. Puhelaitteen avulla myös puhevammaiset lapset pääsevät kertomaan tapahtumista äänen avulla.

Logan ProxTalker

Aikuisen on tärkeä muistaa, että puhelaitteeseen nauhoitetut asiat ovat lapselle itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä. Juuri niitä asioita, joita hän haluaa jakaa muiden kanssa. Lapselle saattaa olla tärkeämpää kertoa muille kuralätäkössä pomppimisesta kuin perheillallisesta.