Keskustelun tukeminen afasiassa

Keskusteleminen on yksi ihmisen perustarpeista. Afasian myötä kyky keskustella vaikeutuu ja omien mielipiteiden ilmaisu on haastavaa. Tiedät, mitä haluaisit sanoa, mutta et onnistu siinä afasian vuoksi. Usein myös puheen ymmärtäminen muuttuu heikommaksi afasian seurauksena.

Voit osallistua keskusteluun helpommin, jos keskustelukumppanisi huomioi afasian aiheuttamat haasteet. Mitä vaikeampi afasia on, sitä enemmän keskustelukumppanin rooli korostuu. Afaattista henkilöä tulisi kohdella aikuisena, päätöksiin kykenevänä ihmisenä.

Näillä keinoilla saat keskustelun sujumaan helpommin:

  • rauhoita tilanne (ylimääräiset äänet ja häiriötekijät, kuten tv ja radio pois)
  • puhu selkeästi ja rauhallisesti
  • käytä eleitä, ilmeitä ja osoittamista
  • käytä hyväksi kyllä-ei kysymyksiä ja hyödynnä valmiita vastausvaihtoehtoja (esimerkiksi kuvia tai sanalistoja)
  • hyödynnä piirtämistä, valokuvia, karttaa ja älylaitteita

Myös erillisestä kommunikoinnin apuvälineestä, kuten kuvakommunikaatiokansiosta, voi olla hyötyä keskustelussa.

Apuvälineiden soveltuvuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Kysy lisätietoja kommunikoinnin apuvälineistä hoitavalta puheterapeutilta, apuvälineyksiköstä tai vastaavalta lääkäriltä. Neuvontaa antavat myös kommunikoinnin apuvälinepalveluihin erikoistuneet erikoissairaanhoidon yksiköt, eli Tikoteekit. Tikoteekkien yhteystiedot löydät täältä.

Uusien kommunikointikeinojen käyttäminen on aina haastavaa ja vaatii runsaasti harjoittelua. Mutta jo pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys keskustelun sujumiseen.

Lue lisää afasiasta Aivoliiton sivuilta.

Aiheeseen liittyvät