Keskustelun tukeminen afasiassa

Keskusteleminen on yksi ihmisen perustarpeista. Afasian myötä kyky keskustella vaikeutuu ja omien mielipiteiden ilmaisu on haastavaa. Tiedät, mitä haluaisit sanoa, mutta et onnistu siinä afasian vuoksi. Usein myös puheen ymmärtäminen muuttuu heikommaksi afasian seurauksena.

Voit osallistua keskusteluun helpommin, jos keskustelukumppanisi huomioi afasian aiheuttamat haasteet. Mitä vaikeampi afasia on, sitä enemmän keskustelukumppanin rooli korostuu. Afaattista henkilöä tulisi kohdella aikuisena, päätöksiin kykenevänä ihmisenä.

Näillä keinoilla saat keskustelun sujumaan helpommin:

  • rauhoita tilanne (ylimääräiset äänet ja häiriötekijät, kuten tv ja radio pois)
  • puhu selkeästi ja rauhallisesti
  • käytä eleitä, ilmeitä ja osoittamista
  • käytä hyväksi kyllä-ei kysymyksiä ja hyödynnä valmiita vastausvaihtoehtoja (esimerkiksi kuvia tai sanalistoja)
  • hyödynnä piirtämistä, valokuvia, karttaa ja älylaitteita

Myös erillisestä kommunikoinnin apuvälineestä, kuten kuvakommunikaatiokansiosta, voi olla hyötyä keskustelussa.

Apuvälineiden soveltuvuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Kysy lisätietoja kommunikoinnin apuvälineistä hoitavalta puheterapeutilta, apuvälineyksiköstä tai vastaavalta lääkäriltä. Neuvontaa antavat myös kommunikoinnin apuvälinepalveluihin erikoistuneet erikoissairaanhoidon yksiköt, eli Tikoteekit. Tikoteekkien yhteystiedot löydät täältä.

Lue lisää afasiasta Aivoliiton sivuilta.

Jos on vaikea keksiä aihetta, mistä haluaisitte keskustella, voitte aloittaa asioista, jotka liittyvät lähiympäristöön ja aisteihin. Siitä, mitä näette, kuulette ja tunnette. Aloittakaa vaikka ensin kysymyksistä, joihin voi vastata kyllä-ei -vastauksilla. Uusien kommunikointikeinojen käyttäminen on aina haastavaa ja vaatii runsaasti harjoittelua. Mutta jo pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys keskustelun sujumiseen. Harjoittelu kannattaa!

Hyviä kyllä-ei-kysymyksiä löydät esimerkiksi Juttu-tuvan Juttusalkusta, tehtävästä Ota koppi ja kerro: https://ryhmarenki.fi/juttu-tuvan-juttusalkku/

Ystäväkävely

Avatkaa aistit ja lähtekää Ystäväkävelylle! Tämä ei olekaan ihan perinteinen kävely. Voitte toteuttaa sen vaikka kotisohvalla, kahvilassa tai lähipuistossa. Tärkeintä on yhdessäolo, jutustelu ja aistien avaaminen. Nämä kysymykset käyvät jään rikkomiseksi silloinkin, jos puhe ei muuten luista. Kiinnittäkää huomiota ympäristöön, jossa olette ja jutustelkaa! (Ja varatkaa myös mukaan jotakin pientä herkuteltavaa.)

Kompispromenad

Kompispromenaden är inte en helt traditionell promenad, eftersom dess fokus inte ligger på fötterna utan på att bekanta sig med varandra och på att öppna sina sinnen. Det här kan man göra t.ex. på en parkbänk, i ett café eller i den närliggande parken, tillsammans med en kompis, eller ett helt kompisgäng.

Aiheeseen liittyvät