Materiaalia

Keskusteleminen on yksi ihmisen perustarpeista. Afasian myötä kyky keskustella vaikeutuu ja omien mielipiteiden ilmaisu on haastavaa. Afaattinen henkilö tietää, mitä haluaisi sanoa, mutta ei onnistu siinä afasian vuoksi. Usein myös puheen ymmärtäminen heikkenee.

Afaattisen henkilön osallistuminen keskusteluun on mahdollista, kun asiaan kiinnitetään huomiota. Mitä vaikeampi afasia on, sitä enemmän keskustelukumppanin rooli korostuu. Afaattista henkilöä tulisi kohdella aikuisena, päätöksiin kykenevänä ihmisenä.

Näillä tavoilla tuet keskustelua:

  • rauhoita tilanne (ylimääräiset äänet ja häiriöt pois)
  • puhu selkeästi ja rauhallisesti
  • käytä eleitä, ilmeitä ja osoittamista
  • kysy kyllä-ei kysymyksiä ja anna vastausvaihtoehtoja
  • kirjoita tärkeimmät asiat paperille
  • hyödynnä piirtämistä, valokuvia ja karttaa
  • rohkaise afaattista ihmistä käyttämään näitä keinoja myös itse

Myös erillisestä kommunikoinnin apuvälineestä, kuten kuvakommunikaatiokansiosta, voi olla hyötyä keskustelussa.

Apuvälineiden soveltuvuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Kysy lisätietoja kommunikoinnin apuvälineistä hoitavalta puheterapeutilta, apuvälineyksiköstä tai vastaavalta lääkäriltä. Neuvontaa antavat myös kommunikoinnin apuvälinepalveluihin erikoistuneet erikoissairaanhoidon yksiköt, eli Tikoteekit. Tikoteekkien yhteystiedot löydät täältä.

Uusien kommunikointikeinojen käyttäminen on aina haastavaa ja vaatii runsaasti harjoittelua. Mutta jo pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys keskustelun sujumiseen.

Lue lisää afasiasta Aivoliiton sivuilta.