Keskustelun tukeminen afasiassa

Afasian myötä kyky keskustella ja ilmaista omia mielipiteitä vaikeutuu. Tiedät, mitä haluaisit sanoa, mutta et onnistu siinä afasian vuoksi. Puhetta ei välttämättä tule lainkaan, tai muiden on vaikea saada puheestasi selvää. Usein myös keskustelujen seuraaminen, eli puheen ymmärtäminen muuttuu vaikeammaksi, ja keskustelut saattavat väsyttää nopeasti.

Ymmärrän hyvin, mutta sanat eivät vain aina tule ulos. Se turhauttaa välillä. (Kirsi, 37v)


Keskusteluun on helpompi osallistua, kun muut ottavat huomioon afasian.

Mitä vaikeampi afasia on, sitä enemmän keskustelukumppanin rooli korostuu. Afaattista henkilöä tulisi kohdella aikuisena, päätöksiin kykenevänä ihmisenä.

Näillä keinoilla keskustelu sujuu helpommin:

  • rauhoita tilanne (ylimääräiset äänet ja häiriötekijät, kuten tv ja radio pois)
  • kerro afasiasta, esimerkiksi afasiakortin avulla
  • käytä eleitä, ilmeitä ja osoittamista viestin tukena
  • käytä hyväksi kyllä-ei kysymyksiä ja hyödynnä valmiita vastausvaihtoehtoja (esimerkiksi kuvia tai sanalistoja)
  • hyödynnä piirtämistä, valokuvia, karttaa ja älylaitteita
  • käytä kommunikoinnin apuvälinettä säännöllisesti, jos sellainen on olemassa
  • jos puhuminen onnistuu, puhu rauhallisesti
  • toista tärkeimmät sanat tarvittaessa

image.png

Esimerkki afasia-kortista. Voit tilata kortteja Aivoliiton verkkokaupasta postimaksun hinnalla: https://www.aivoliitto.fi/verkkokauppa/tuotteet/afasia-kortti/


Jos on vaikea keksiä aihetta, mistä haluaisitte keskustella, voitte aloittaa asioista, jotka liittyvät lähiympäristöön ja aisteihin. Siitä, mitä näette, kuulette ja tunnette. Aloittakaa vaikka ensin kysymyksistä, joihin voi vastata kyllä-ei -vastauksilla. Uusien kommunikointikeinojen käyttäminen on aina haastavaa ja vaatii runsaasti harjoittelua. Mutta jo pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys keskustelun sujumiseen. Harjoittelu kannattaa!

Hyviä kyllä-ei-kysymyksiä löydät esimerkiksi Juttu-tuvan Juttusalkusta, tehtävästä Ota koppi ja kerro: https://ryhmarenki.fi/juttu-tuvan-juttusalkku/

Aivoterveys-lehden Kysy asiantuntija -osiosta löydät hyviä käytännön ohjeita afasiaan ja keskstelun tukemiseen liittyen.

Aiheeseen liittyvät