Materiaalit ja vinkit arkeen

Tällä sivulla julkaistaan uusia kuvamateriaaleja ja vinkkejä puheen ja kielenkehityksen tueksi säännöllisesti. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa. Vinkkejä löytyy eri ikäisille, kotiin ja ryhmätoimintaan. Ota vinkit käyttöösi!

Löydät tältä etusivulta jatkossa vain uusimmat julkaisut!

Vanhemmat materiaalit ja vinkit löytyvät otsikoiden alta.

Arkiset toimet | Asiointi | Etävinkit | Joulu | Juhlapäivät | Korona | Leikit ja pelit | Luonto | Musiikki | Sovellukset | Runot ja lorut | Tunteet |



Suujumppaa

Suujumppa on leikkiä, jossa huomio kiinnitetään suun ja kasvojen alueille. Suujumpalla voidaan lisätä lapsen tietoisuutta omasta kasvojen alueestaan sekä aktivoida ja vahvistaa kasvojen alueen lihaksistoa, joiden toiminta vaikuttaa puheen kehitykseen ja tuottamiseen. Erilaisten suun motoriikan harjoitteiden tekeminen osana lapsen muuta päivittäistä toimintaa totuttaa lasta suun ja kasvojen alueen lihasten käyttöön. Kuvatauluun oon koottu esimerkkejä suujumppaharjoitteista. Ottakaa harjoitteet mukaan esimerkiksi leikki- ja pelitilanteisiin.

Suujumppakortit (pdf)

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC


Toimintataulu autoleikkiin

Puheen ja kielenkehityksen haasteet voivat vaikeuttaa lapsen kykyä kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan. Haasteet voivat myös vaikeuttaa kykyä ymmärtää leikin kulkua. Kuvien avulla voit helpottaa lapsen osallistumista leikkiin. Autoleikkiin soveltuva toimintataulu on tehty Papunetin kuvatyökalulla. Aluksi voit käyttää toimintataulusta yksittäisiä kuvia kommunikoinnin tukena. Kuvien käytössä olisi hyvä kuitenkin siirtyä vähitellen lausetasoisen puheen tukemiseen.

Toimintataulu autoleikkiin (pdf)


Kuinka voisi ilahduttaa äitiä, mummoa tai tärkeää ihmistä?

Monille perheille on muodostunut omat äitienpäivä perinteet, mutta löytyisikö kuvataulusta jokin uusi perinne teidän perheelle? Kuvataulun avulla voi lapsen kanssa yhdessä suunnitella, miten äitiä voisi ilahduttaa äitienpäivänä tai kysyä äidiltä, mitä hän haluaisi tehdä. Kuvatukea voi myös käyttää mummon tai jonkun toisen tärkeän ihmisen ilahduttamiseen. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo!

Äitienpäivä kuvataulu (pdf)


Aiheeseen liittyvät