Ohjaus ja neuvonta

Kommunikaatiokeskuksen ohjaus- ja neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea afaattisten henkilöiden osallisuutta.

Järjestämme teemapajoja ja vierailemme ryhmissä eri puolilla Suomea. Toimintaamme kuuluu myös chat- ja puhelinneuvonta afasiaan liittyvissä kysymyksissä.

Tiedotamme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa ja osallistumme afasiaa koskevaan verkostotyöhön. Kokeilemme uusia toimintamalleja kehittämisryhmissä. Kehitämme toimintaamme keräämällä palautteita palveluiden käyttäjiltä ja yhteistyötahoilta. Toimintaa tukee Veikkaus.

Teemapajat ja vierailut

Miten huomioida afasia ryhmässä? Käymme yhdessä läpi afasian mukanaan tuomia haasteita. Lisäksi harjoittelemme esimerkiksi kuvien, piirtämisen ja kirjoittamisen käyttämistä keskustelun tukena. Olemme vierailleet esimerkiksi AVH-yhdistyksissä ja eläkeläiskerhoissa. Toiminta on yleishyödyllisille yhteisöille maksutonta. Pyydä meidät vierailulle!

Neuvonta

Kommunikaatiokeskuksen puheterapeutti antaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta afasiaan liittyvissä asioissa.

Chatpalvelu

Kommunikaatiokeskuksen ohjauksen ja neuvonnan flyer, afasia (PDF