Leikit ja pelit

Materiaalia lapsen leikin tukemiseen sekä ideoita leikkiin ja perheen yhdessä tekemiseen

Leikkiessään lapsi oppii tärkeitä sosiaalisen vuorovaikutuksen, puheen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja. Vaikka leikki tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti, lapselle leikkiminen tulisi olla ensisijaisesti kivaa ja iloa tuottavaa toimintaa.

Puheen ja kielenkehityksen haasteet voivat kuitenkin vaikeuttaa lapsen kykyä kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan leikissä sekä neuvotella leikinkulusta muiden lasten kanssa. Kuvia tai muita puhetta tukevia ja korvaavia keinoja voidaan käyttää puheen kanssa osana leikkiä. Kuvitetut leikit ja pelit tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa ja osallistua yhteiseen toimintaan tasavertaisena leikkijänä.


Toimintataulu autoleikkiin

Puheen ja kielenkehityksen haasteet voivat vaikeuttaa lapsen kykyä kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan. Haasteet voivat myös vaikeuttaa kykyä ymmärtää leikin kulkua. Kuvien avulla voit helpottaa lapsen osallistumista leikkiin. Autoleikkiin soveltuva toimintataulu on tehty Papunetin kuvatyökalulla. Aluksi voit käyttää toimintataulusta yksittäisiä kuvia kommunikoinnin tukena. Kuvien käytössä olisi hyvä kuitenkin siirtyä vähitellen lausetasoisen puheen tukemiseen.

Toimintataulu autoleikkiin (pdf)

Leikkitaulu leikin valintaan

Leikkitaulun tarkoitus on helpottaa lapsen leikin valintaa. Leikkitaulusta lapsi voi valita itselleen mieleisensä leikin tai neuvotella yhteisestä leikistä ikätoverin kanssa.

Mikä kesässä on parasta?

Mitä kivaa aiot tehdä kesällä? Pulahdatko uimaan, syötkö jäätelöä, tykkäätkö pyöräillä tai retkeillä? Keskustelupohjan avulla voitte jutella kesän toiveista ja suunnitelmista. Kuvat voi myös tulostaa, jolloin niitä on helppo käyttää arjessa.

Karhu käskee -leikki

Jokainen on vuorollaan karhu, joka käskee eli näyttää liikkeen. Muut toistavat liikkeen perässä. Liike voi olla esimerkiksi kieriminen, hyppiminen tai irvistäminen. Apuna voi käyttää valmiita kuvakortteja. Tällöin karhu nostaa kuvakortin kaikille näkyville. Liike vaihtuu, kun karhu käskee tehdä jotain muuta.

Karhu ja kevään merkit- leikki

Karhu on herännyt pitkän talven jälkeen talviuniltaan. Mitä kaikkea karhu näkee, kuulee, haistaa ja maistaa keväisessä luonnossa? Lähde karhun kanssa tutkimusmatkalle keväiseen luontoon. Kuvat tukevat puheen ymmärtämistä ja kerrontaa. Mitä muita kevään merkkejä keksit? Leikkipankki -sivustolta löydät myös kuvataulusta tehdyn satuliikunta -leikin.

Pääsiäispupu -leikkitaulu

Pääsiäispupu lähtee metsästämään suklaamunia. Munia voi olla piilotettuna ulos tai sisälle. Piilottaja huutaa (viittoo, näyttää kuvasta tai kertoo puhelaitteella) ”lämpenee” kun etsijä lähestyy ja ”kylmenee” kun etsijä loittonee.

Påskharen

Påskharen går på äggjakt. Äggen kan vara gömda inne eller utomhus. Den som gömt äggen ropar(använder tecken, visar med hjälp av bilder, eller berättar med hjälp av en kommunikator) att det blir "varmare" när man närmar sig gömstället och " kallare" när man går längre från gömstället där äggen finns.

Laiva on lastattu kuvataulu

Laiva on lastattu -leikin avulla voi harjoitella sanastoa, ylä- ja alakäsitteitä, tunnistamaan esineiden ja asioiden ominaisuuksia kuten värejä, sekä harjoitella vaikkapa alkuäänteen tunnistamista. Leikkiin tarvitaan vähintään kaksi leikkijää. Vuorollaan jokainen leikkijä saa keksiä käsiteluokkaan sopivia asioita. Käsiteluokkaan kuuluvia asioita voidaan leikissä nimetä, viittoa, näyttää kuvakansiosta tai kertoa puhelaitteen avulla. Voit myös halutessasi leikata kuvat irti ja tehdä niistä korttipakan. Tällöin voit helposti lisätä leikkiin käsiteluokkia esimerkiksi piirtämällä tai tulostamalla lisää kuvakortteja. Jos haluat lisätä leikkiin toiminnallisuutta, ota pallo mukaan. Aina kun leikkijä on keksinyt käsiteluokkaan sopivan sanan, voi hän heittää/vierittää/pomputtaa palloa seuraavalle leikkijälle

Sadutus

Sadutuksessa lapsi, nuori tai aikuinen saa kertoa sadun tai tarinan juuri sellaisena kuin itse haluaa ja saduttaja kirjaa sadun juuri niinkuin se kerrotaan. Saduttaa voidaan myös kuvilla tai piirtämällä. Jos sadutettavan on vaikea tuottaa puhetta, valmiilla kuvatauluilla voidaan osallistua sadun kerrontaan. Kuvista voidaan valita esimerkiksi sadun päähenkilöt, mihin ja millä he sadussa matkustavat sekä mitä he matkallaan syövät. Sadutuksen tavoitteena on rohkaistua ja harjaantua myös muissa tilanteissa kertomaan ajatuksistaan ja ilmaisemaan itseään. On tärkeää kokea, että tulee kuulluksi ja arvostetuksi. Kun satu on valmis, se voidaan lukea ääneen esimerkiksi koko perheelle. Tulostettavat kuvataulut sadutukseen:

Eläinarvauspeli

Lähde mukaan arvuuttelemaan, mikä eläin on kyseessä. Toinen piirtää ja toinen arvaa. Kuvataulua voit käyttää arvailun ja piirtämisen apuna.

Pelitaulu

Kommunikointitaulu lautapelien pelaamiseen Voit käyttää kuvia vuorovaikutuksen tukena pelitilanteessa. Kuvat tukevat puheen tuottamista ja ymmärtämistä.

Toimintataulu autoleikkiin

Suujumppakortit

Suujumppa on leikkiä, jossa huomio kiinnitetään suun ja kasvojen alueille. Suujumpalla voidaan lisätä lapsen tietoisuutta omasta kasvojen alueestaan sekä aktivoida ja vahvistaa kasvojen alueen lihaksistoa, joiden toiminta vaikuttaa puheen kehitykseen ja tuottamiseen. Erilaisten suun motoriikan harjoitteiden tekeminen osana lapsen muuta päivittäistä toimintaa totuttaa lasta suun ja kasvojen alueen lihasten käyttöön. Kuvatauluun oon koottu esimerkkejä suujumppaharjoitteista. Ottakaa harjoitteet mukaan esimerkiksi leikki- ja pelitilanteisiin. Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC

Aiheeseen liittyvät