Tunteet

Materiaalia tunteiden tunnistamisen, nimeämisen ja säätelyn tueksi.

Puheen ja kielenkehityksen haasteet voivat vaikeuttaa tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja säätelyä. Tunteiden ilmaisua helpottamaan voidaan käyttää erilaisia visuaalisia keinoja kuten tunnekortteja tai piirtämistä.

Tunnekortit

Tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen apuna voidaan käyttää esimerkiksi tunnekortteja. Niiden avulla lapsi tai nuori voi kertoa miltä hänestä tuntuu tai tuntui jossain tilanteessa. Onko tunne tuttu ja tuntuuko se kivalta, ikävältä vai ei erityisesti miltään. Silloin lapsi voi kuvata tunteitaan, vaikka sanoja tunteille ei olisikaan. Tunnekortit on hyvä apukeino myös sosiaalisten tilanteiden havainnollistamisessa esimerkiksi riidan eri osapuolten tunteiden tunnistamisessa.

Aikuinen voi helpottaa tunteiden tunnistamista sanoittamalla ääneen lapsen tai nuoren tunnetilaa toiminnan taustalla: ”Sinua taitaa harmittaa, kun hävisit pelissä” tai ”Taidat pitää tästä!”.


Keinoja rauhoittua

Tunteiden säätelyyn ja rauhoittumiseen lapsi tarvitsee usein aikuisen apua. Miettikää yhdessä lapsen kanssa, mitkä olisivat hänelle sopivia tunnesäätelykeinoja ja keinoja rauhoittumiseen. Rauhoittaako lasta halaus vai vetäytyykö hän mielummin omaan rauhalliseen paikkaansa. Toiselle liike, kuten hyppiminen ja juokseminen tasaannuttavat voimakasta tunnetilaa ja auttavat siirtämään ajatukset muualle. Rauhoittavaa tekemistä voidaan myös kerätä valmiiksi paikkaan, josta ne on helposti saatavilla. Rauhoittavaa tekemistä voivat olla esimerkiksi musiikin kuuntelu, palapelien tekeminen tai saippukuplien puhaltelu.

Voitte käyttää valmista kuvataulua tai tehdä oman esimerkiksi piirtämällä tai leikkaamalla kuvia lehdestä.
Tulostettava kuvataulu - Keinoja rauhoittumiseen (pdf)


Tunnemittari

Tunnemittari on keino puhua tunnesäätelystä lapsen kanssa.Tunnemittari voi olla tukena, kun keskustellaan, miltä nyt tuntuu tai mihin suuntaan tunne on menossa. Mittarin avulla lapsi hahmottaa, että jokainen tunne liikkuu asteikolla lievästä voimakkaaseen.

Tunteista keskustelua ja tunnemittarin käytön harjoittelua on hyvä tehdä silloin, kun tunnelma on rauhallinen. Tunnemittariin voi lapsen kanssa tutustua keskustelemalla ensin kevyemmistä asioista, kuten mistä asioista pitää tai ei pidä.

Tulostettava tunnemittari (pdf)


Tunnemateriaalia muualla netissä:

Tunne-etsivät

Ilmainen, pelillinen kuntoutusmateriaali tunteiden tunnistamisen harjoitteluun kasvojen ilmeistä ja puheesta. Aikuiselle materiaaliin on koottu käyttövinkkejä ja ohjeistus.

Tunne-etsivät-oppimateriaali
Julkaisija: OPH Tekijät: Kerttu Huttunen, Hannele Hyvärinen, Marja-Leena Laakso, Ritva Parkas, Teija Waaramaa, Oodles Solutions Oy, Sanni Salminen, Tommi Bäckgren