Luettavaa ja tutkimuksia afasiasta

Tälle sivulle kerätään tietoa kirjoista ja tutkimuksista afasiaan liittyen.

Kirjallisuutta

Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim), Afasia: aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus, Gaudeamus, 2017. Lue lisää kirjan kirjoittajan Anu Klipin ajatuksista YLE:n jutusta.

Annika Rentola, (toim.), Pystytkö sanomaan perkele?, Schildts & Söderströms, 2013

Kirjassa on henkilökohtaisia tarinoita afasian kanssa elämisestä.


Tutkimuksia ja väitöskirjoja

Vera Leo (2020) Väitöskirja Lauletun musiikin vaikutus AVH:n jälkeiseen kielelliseen oppimiseen sekä pitkäaikaiseen AVH:sta toipumiseen.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/laulettu-musiikki-edistaa-tehokkaasti-aivoverenkiertohairiosta-toipumista-toimii-paremmin-kuin-aanikirjat-tai-instrumentaalimusiikki

Aiheeseen liittyvät