Tietoa afasiasta

Tällä sivulla on kerrottu selkokielellä, mitä afasia on. Aivoliiton sivuilta ja esitteistämme löydät kattavamman tietopaketin afasiasta.


Afasia on kielellinen vaikeus, joka on seurausta aivoissa tapahtuneesta vauriosta.

Afasia on yksilöllinen. Se ilmenee eri ihmisillä eri tavoin.


Puhuminen voi olla vaikeaa. Sanat ovat hukassa.

Sanat vääristyvät. Puhe voi juuttua.

Puhe voi kuulostaa sähkösanomalta.

Toisen voi olla vaikea ymmärtää viestiäsi.


Usein puheen vaikeus vie voimia, on turhauttavaa ja se voi jopa suututtaa.

Afasia saattaa aiheuttaa yksinäisyyttä.


Puhetta voi myös tulla paljon, mutta se ei merkitse mitään tai on täynnä epäsanoja.

Toiset eivät ymmärrä mitä sanot.

Myös sinun on vaikea ymmärtää muita.


Puheen ymmärtäminen voi olla vaikeaa.

Ymmärtämistä vaikeuttaa jos asia on monimutkainen, tai jos puhutaan nopeasti.

Puheen ymmärtäminen on vaikeampaa melussa tai isossa ryhmässä.


Keskustelua auttaa kun:
- Annetaan aikaa.

- Puhutaan selkeästi.

- Pidetään katsekontakti.

- Puhutaan yksi asia kerrallaan.

- Käytetään kyllä/ei -kysymyksiä.

- Käytetään eleitä ja osoittamista.

- Käytetään kuvia ja apusanoja.

 

Aiheeseen liittyvät