Kuvat arjen tukena

Kuvat tarjoavat mahdollisuuden omatoimiseen ilmaisuun ja niitä on helppo ymmärtää. Kuvat voivat olla sanomalehdestä leikattuja, omia valokuvia, netistä tulostettuja tai itse piirrettyjä kuvia. Niiden avulla voidaan jäsentää toimintaa esimerkiksi pukeutumis- tai leikkitilanteissa, tukea keskustelua, kuvittaa päiväjärjestystä ja helpottaa ajan hahmottamista. Kuvista voidaan koota myös erilaisia kuvakansioita, jokaiselle lapselle erikseen räätälöitynä.

Kuvien käytössä kannattaa aloittaa sellaisesta toiminnasta mikä innostaa lasta. Esimerkiksi Kapteeni käskee -leikki on helppo toteuttaa kuvien avulla. Näin jokainen lapsi voi osallistua ja ohjata leikkiä tasavertaisesti, mikä tukee mm. oman toiminnan ohjausta ja itsetuntoa. Kuvat leikeissä ja toiminnassa innostaa ja tukee kaikkia lapsia, ei ainoastaan niitä, kenellä on kielellistä vaikeutta.

Kuvia voidaan myös käyttää keskustelun tukena, esim. mistä tykkää tai ei tykkää.


Kuvitetut leikkivaihtoehdot tukevat lapsen oman toiminnan ohjausta ja suunnittelua.Monesti kuvia käytetään arjen toimintojen tukena. Kuvarenksuja voi tehdä eri tilanteisiin sopivia (pukeutumis-, ulkoilu-, leikki-, uinti- tai juhlatilanteisiin) ja niitä on helppo kuljettaa mukana.

Jotta kuvat tulisivat käyttöön arjen eri tilanteissa, on tärkeää, että aikuinen mallittaa kuvien käyttöä lapselle. Aikuinen osoittaa tai näyttää kuvaa samalla, kun kertoo, mitä esimerkiksi tapahtuu seuraavaksi. Visuaalisuus tukee puheen ymmärtämistä, ja kuvaan voi myös palata, mikä tukee muistia. Lisäksi lapsi voi ilmaista itseään kuvien avulla. Lapselta ei kuitenkaan vaadita että hän itse käyttää kuvia; tärkeintä on, että aikuinen antaa mallin.

Kuvia ja kuvatyökaluluja

Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa.

Papunetin kuvatyökalu

Papunet kuvapankki

Pikku Kakkosen kuvakommunikaatiokortit