Arkiset toimet

Kuvatukea helpottamaan arjen sujuvuutta ja muutosten ennakointia.

Iltatoimien aika

Kuvitetuilla toi­min­taoh­jeilla voidaan tu­ke­a eri­lais­ten ti­lan­tei­den jä­sen­tä­mis­tä, osavaiheiden ymmärtämistä ja muistamista.

Materiaalista löydät iltapuuhia kuvina, joiden avulla iltatoimet voidaan pilkkoa eri toiminnoista koostuvaksi kokonaisuudeksi tukemaan lapsen tai nuoren toimintaa. Kuvat voidaan asettaa haluttuun järjestykseen, jonka mukaisesti iltapuuhat suoritetaan. On tärkeää antaa myös lapselle tai nuorelle itselleen mahdollisuuksia valita ja vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä toimet suoritetaan. Lapsi voi esimerkiksi päättää meneekö hän ensin suihkuun, pukee yöpuvun ja syö iltapalan vai toisinpäin. Kun kuvan osoittama toiminto on tehty, voi kuvan kääntää piiloon tai ottaa pois. Kuvien avulla lapsen on mahdollista tietää, mitä häneltä odotetaan ja iltatoimet muodostuvat selkeäksi kokonaisuudeksi.

Tulostettava iltapuuha-taulu (pdf)


Kuvitettu viikkokalenteri tuo selkeyttä ja ennakoitavuutta arkeen

Kuvitettu viikkokalenteri auttaa lasta ennakoimaan tulevia tapahtumia ja hahmottamaan viikon kulkua. Se tuo selkeyttä arkeen niin päiväkodissa kuin kotihoidossakin olevalle lapselle. Viikkokalenteriin voidaan merkata esimerkiksi päivät, koska lapsi on päiväkodissa ja koska ollaan kotona. Sen avulla voidaan ennakoida myös muita tulevia tapahtumia, kuten uimahallireissua, synttärijuhlia tai vierailua isovanhemmilla. Jokaisen päivän kohdalle voidaan kuvittaa myös yksityiskohtaisemmin päivän sisältöä, kuten aamu- ja iltatoimet sekä ruokailut ja ulkoilut.

Kuvina viikkokalenterissa voidaan käyttää niin omia valokuvia, piirroksia kuin valmiita kuvamateriaaleja.
Valmiita kuvamateriaaleja on tulostettavissa esimerkiksi Ylen Pikku Kakkosen sivuilla.

Tulostettava viikkokalenteri pohja (pdf)


Koulurepun pakkaaminen

Mitä mukaan reppuun tai laukkuun?

Unohtuuko lapselta usein koulurepusta tärkeitä asioita kuten kotiavaimet tai penaali? Koulurepun pakkaaminen vaatii harjoittelua, jotta siitä muodostuu rutiini. Koulureppu kannattaa pakata jo illalla valmiiksi ja sopia lapsen kanssa, missä reppua säilytetään kotona. Näin se löytyy aina samasta paikasta.

Kuvat koulutarvikkeista ja muista tärkeistä tavaroista, kuten kotiavaimista ja puhelimesta muistuttavat lasta niiden pakkaamisesta koulureppuun. Lapsi voi esimerkiksi siirtää esinekuvan reppukuvan päälle aina, kun kyseinen tavara on pakattu. Voit tulostaa valmiit kuvat tai piirtää niitä yhdessä lapsen kanssa.

Verraton-lehden sivuilta voit lukea ohjeet reppumateriaalin tekoon.

Tulostettava kuvat 1 (pdf)

Tulostettavat kuvat 2 (pdf)


Oman sekä toisen kehon kunnoittaminen ovat arvokkaita taitoja

Aikuisen tehtävä on opettaa lapselle kehonosien oikeat nimet sekä oman ja toisen kehon kunnioittamista. Jo pienelle lapselle on hyvä opettaa, että uikkareiden alla on hänen ikiomat arvokkaat paikkansa, joista voi itse päättää. Lapsen keho kokonaisuudessaan on hänen kehonsa ja lapsen tulee saada päättää, kuka häneen koskee, milloin ja miten. Päiväkotikaverin kanssa ei ole pakko kävellä käsikädessä, ketään sukulaista ei ole pakko halata, eikä joulupukin syliin ole pakko mennä.

Kuvamateriaaiin on koottuna tärkeitä kehonosia helpottamaan niistä keskustelemista ja tukemaan oman ja toisen kehon kunnioittamisen taitoja.

Tulostettava materiaali (pdf)

Aiheeseen liittyvät