Työkaluja ja koulutusta ammattilaisille

Aivoliitto tarjoaa koulutuksia, oppaita ja videoita terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja opetustoimen ammattilaisille.

Verkkokaupastamme on ladattavissa ja tilattavissa materiaalia liittyen muun muassa aivoverenkiertohäiriöihin,
niiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä kielelliseen erityisvaikeuteen ja kommunikoinnin tukemiseen.

Aiheeseen liittyvät