Työkaluja ja koulutusta ammattilaisille

Aivoliitto tarjoaa koulutuksia, oppaita ja videoita terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja opetustoimen ammattilaisille.

Ota käyttöön AVH:n jälkeinen tarkistuslista kuntoutuksen tueksi. Helppokäyttöiset kahdentoista keskeisen kysymyksen tarkistuslistat auttavat terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan tavallisimman aivoverenkiertohäiriön jälkeiset oireet ja ongelmat ja tukevat vuorovaikutusta potilaan kanssa.

Tutustu myös HUS:n tuottamaan Aivoverenkiertohäiriöpotilaan seurantaoppaaseen.

Sivuiltamme löytyy nyt myös kognitiivisen seulontamenetelmä CoMet:in materiaalit. Seulontamenetelmä on tarkoitettu erityisesti työikäisten AVH:n sairastaneiden tiedonkäsittelyyn liittyvien ongelmien havaitsemiseen.

Verkkokaupastamme on ladattavissa ja tilattavissa materiaalia liittyen muun muassa aivoverenkiertohäiriöihin, niiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä kehitykselliseen kielihäiriöön ja kommunikoinnin tukemiseen.

Tutustu tarjontaamme!

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan seurantaopas

Aiheeseen liittyvät