AVH:n jälkeinen tarkistuslista kuntoutuksen tueksi

Helppokäyttöiset kahdentoista keskeisen kysymyksen tarkistuslistat auttavat terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan tavallisimman aivoverenkiertohäiriön jälkeiset oireet ja ongelmat ja tukevat vuorovaikutusta potilaan kanssa.