AVH puheeksi - perhetukea arkeen

Huolettaako huominen ja arjen sujuminen? Mietityttääkö oma tai jonkun perheenjäsenen jaksaminen? Kaipaatko lisää tietoa sairaudesta tai siitä, millaista apua ja tukea on saatavilla?

Aivoliiton AVH-perhetuen kehittäminen -hankkeesta saat tietoa, tukea ja uusia toimintatapoja arkeen. Hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joissa yksi perheenjäsenistä on sairastanut aivoverenkiertohäiriön ja sairastumisesta on alle vuosi. Järjestämme tukea perheille ja läheisille verkossa:

  • AVH puheeksi -webinaarisarja käsittelee elämää AVH:n kanssa eri teemojen kautta ja tarkastelee arkea etenkin läheisen näkövinkkelistä.
  • Terveisiä perheeltä -perhetuen verkkoillat: pääsääntöisesti joka kuukauden toisena maanantai-iltana linjoilla ovat eläkeikäisen läheiset ja saman viikon torstai-iltana työikäisten läheiset.

Lue lisää verkkotapahtumista ja tule mukaan!

Puhumalla paras

Hankkeen AVH puheeksi -toimintamalli kannustaa perhettä ja sen lähipiiriä puhumaan yhdessä. Tarjoamme mahdollisuuden ohjattuun keskusteluun joko kasvokkain tai verkossa. Puheeksi ottaminen ja yhteinen keskustelu ehkäisee ongelmien syntymistä ja auttaa löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin. Ohjatussa keskustelussa on mukana AVH-ammattilainen.

Tilaa kysymyksille ja tietoa kaikille samanaikaisesti

Muuttunut arki herättää yleensä paljon kysymyksiä ja sairauden alkuvaiheessa kaivataan monenlaista tietoa. Keskustelun myötä tieto sairauden vaikutuksista arkeen tavoittaa kaikki samanaikaisesti, eikä tiedon välittäminen muille jää yksin esimerkiksi sairastuneen puolison harteille.

Sairastuneen lähipiiristä jokainen kokee tilanteen omalla tavallaan ja myös mahdollisen tuen tarve on jokaisella yksilöllinen. Keskustelu antaa kaikille mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan, tunteistaan ja huolenaiheistaan. Samalla voidaan selvittää onko tarvetta johonkin tiettyyn tukeen tai palveluun.

Konkreettiset arjen vinkit ja yhteinen suunnitelma jatkosta helpottavat arjen sujumista ja myös kuntoutujan tukemista.

Verkkokeskustelussa kootaan vaikka koko suku samaan pöytään - välimatkoista huolimatta

Keskustelu voidaan järjestää verkossa, jolloin mukaan pääsevät myös kaukana asuvat läheiset. Mukaan keskusteluun voidaan kutsua perheen omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti esimerkiksi hoitavan tahon tai jonkin muun perheen tukiverkoston edustaja tai vaikkapa vertaistukihenkilö. Keskustelun kokoonpano on siis jokaisella perheellä omanlaisensa, mutta verkossa mukaan mahtuu vaikka koko suku!

Kyselyt auttavat keskustelun alkuun

Yhteisen keskustelun herättäjäksi voit tulostaa ja täyttää Arjen pikakyselyn. Pikakysely selvittää nopeasti mahdolliset huolenaiheet ja sen avulla näkee helposti, eroavatko perheenjäsenten huolenaiheet toisistaan. Kyselyn voi täyttämisen ajaksi taittaa, jotta toisen vastaukset eivät vaikuta omiin mielipiteisiin.

Kattavampi läheisen kyselylomake auttaa pohtimaan perheen arkea tarkemmin. Se auttaa huomaamaan ne arjen osa-alueet, joissa perheesi voisi tarvita apua tai tukea. Kysymykset voi käydä läpi yksin tai keskustellen yhdessä muun perheen kanssa. Täytetyt lomakkeet voit ottaa muistin tueksi myös esimerkiksi seuranta- tai kuntotutuskäynnille.

Olemme julkaisseet myös ammattilaisille oman sivun hankkeesta.

Auttaisiko ohjattu keskustelu sinun perhettäsi?

Otetaan yhdessä AVH puheeksi ja mietitään millaisen tuen avulla teidän perheenne arki helpottuisi!
Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

AVH-perhetuen kehittäminen -hanke on Aivoliiton toteuttama yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten, Lapin sairaanhoitopiirin sekä Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Hankkeella on Stean rahoitus vuosille 2020–2022.

Aiheeseen liittyvät