Tukiviittomakurssit Turussa

Hae vahvistusta lapsen kielen kehityksen tukemiseen ja keinoja kommunikointiin

Tukiviittomakurssi Turussa keväällä 2024

Tukiviittomien ryhmäopetus toteutetaan tiistaisin 27.2.–7.5.2024 klo 17.15–18.45 Hyvinvointikeskus Meri-Karinassa, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Kurssi sisältää 11 kokoontumista.

Tukiviittomien opetuksesta vanhemmille vastaa puhevammaisten tulkki Päivi Ojala. Opetuksessa painottuvat tukiviittomien lisäksi myös muut kommunikoinnin tukikeinot, kuten kuvat ja piirtäminen.

Lapsille järjestetään omaa tavoitteellista toimintaa, josta vastaavat lastenohjaajat, jotka käyttävät ohjatessaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja.

Kurssille voi osallistua vanhempien lisäksi ainakin yksi perheen lähihenkilö (isovanhempi, ystävä, kummi, tms.). Kurssi on perheille maksuton, perhe tarvitsee kurssia varten maksusitoumuksen omasta kunnasta.

Opetukseen sisältyy Viittis, Viittomia perheille -kansio ja tarvittavat monisteet.

Tulosta kurssiesite