Tukiviittomakurssit

Hae vahvistusta lapsen kielen kehityksen tukemiseen ja keinoja kommunikointiin

Tukiviittomien ryhmäopetus toteutetaan keskiviikkoisin 22.1.–8.4.2020
klo 17.30–19.00 Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Suvilinnantie 2, Turku.
Kurssi sisältää 11 kokoontumista (à 90min). Huom! Opetusta ei järjestetä hiihtolomaviikolla 19.2.2020, viikko 8.

Tukiviittomien opetuksesta vanhemmille vastaa puhevammaisten tulkki
Päivi Ojala. Opetuksessa painottuvat tukiviittomien lisäksi myös muut
kommunikoinnin tukikeinot, kuten kuvat ja piirtäminen.

Lapsille järjestetään omaa tavoitteellista toimintaa, josta vastaavat
viittomakielen ohjaaja ja lastenohjaajat. Kurssille voi osallistua
vanhempien lisäksi ainakin yksi perheen lähihenkilö (isovanhempi,
ystävä, kummi, tms.).

Kurssi on perheille maksuton, mutta perhe tarvitsee kurssia varten
maksusitoumuksen omasta kunnasta.

Opetukseen sisältyy Viittis, Viittomia perheille -kansio ja tarvittavat
monisteet.

Ilmoittautumiset pe 10.1.2020 mennessä Ilona Spiliotopoulos.

Katso kurssin tiedot kunnille