Rekisteriseloste lahjoittajille

Henkilötietojen käsittely

1 Rekisterinpitäjä

Aivoliitto ry ja Aivoliiton palvelut oy toimivat yhteisrekisterinpitäjinä. Aivoliiton palvelut oy on Aivoliitto ry:n omistama yhtiö ja ne yhdessä muodostavat konsernin (jäljempänä Aivoliitto)

Yhteystiedot

Aivoliitto
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
02 2138 200 (ma-ti klo 9-15), Enable JavaScript to view protected content.

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme henkilötietoja kiittääksemme lahjoittajia ja kertoaksemme toiminnastamme. Henkilötietojen käsittely perustuu lahjoittajan suostumukseen, koska mitään tietoja ei ole pakko antaa.

3 Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Henkilötiedot saadaan lahjoittajalta itseltään. Nämä tiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja ei ole pakko antaa. Saamme kuitenkin maksunvälittäjältä lahjoittajan nimen, joka näkyy tiliotteessa.

4 Henkilötietojen säännön mukainen luovuttaminen

Aivoliitto käyttää yhteistyökumppaneita lahjoitusrekisterin ylläpitoon, kirjanpitoon, lahjoituslomakkeen ylläpitoon ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Yhteistyökumppanit eivät käytä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Yhteistyökumppaneiden kanssa on solmittu tarvittavat sopimukset henkilötietojen käsittelystä. Muille tahoille henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä.

5 Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Henkilötietoja käsitellään Suomessa ja EU:n sisällä. Henkilötietoja ei siirretä tarkoituksella EU:n ulkopuolelle. Palveluntarjoajamme saattavat tietyissä tilanteissa siirtää tietoa EU:n ulkopuolella. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi eurooppalaisten datakeskusten vikaantuminen tai muu vastaava ongelmatilanne.

6 Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli lahjoittaja on tilannut uutiskirjeen, säilytämme nimeä ja sähköpostiosoitetta siihen asti kunnes suostumus perutaan. Lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, saattaa velvoittaa meitä säilyttämään henkilötietoja kauemmin.

7 Automaattinen päätöksen teko ja profilointi

Lahjoittajiin ei kohdenneta automaattista päätöksen tekoa tai profilointia

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista;

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Aivoliitolle, Aivoliitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa jokin muu laki edellyttää tietojen säilyttämistä.

9 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.