Kysymyksiä sairastumisen jälkeen

Sairastumisen jälkeen moni asia arjessa herättää kysymyksiä. Voinko ajaa autoa? Voinko käyttää alkoholia?

Autolla ajaminen

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen määrätään ajokielto sairastumisen vakavuudesta riippuen 3–6 kuukaudeksi. Ajokielto koskee kaikkia moottoriajoneuvoja. Ajokielto voi olla voimassa tietyn ajan tai olla pysyvä. Arvio ajokyvystä ajoluvan palauttamiseksi tehdään yksilöllisesti kuntoutumisen edistyessä. Aina lääkärintutkimuksesta ei selviä, voiko sairastunut ajaa autoa. Tällöin järjestetään ajokoe. Ajokoetta voi vaatia myös itse. Lääkärin pitää ilmoittaa poliisille, jos sairastunut ei saa ajaa autoa enää ollenkaan.

Lääkäri arvioi sairastuneen ajokykyä tutkimalla mm. seuraavia asioita

  • käsien ja jalkojen hallinta
  • näkökyky
  • tarkkaavaisuuden ja havainnoimisen häiriöt
  • hahmottamisen häiriöt
  • tiedon käsittelyn nopeus
  • väsyvyys
  • kuormitusalttius

Sairastunut, tai joissakin tapauksissa hänen omaisensa, voi hakea invalideille myönnettävää autoveronpalautusta. Tiedustelut: www.tulli.fi

Alkoholin käyttö

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen runsas alkoholinkäyttö on erityisen haitallista. Sairastuneen verenkierto ja hermosto ovat olleet kovassa rasituksessa. Runsas alkoholinkäyttö voi lisätä niiden vaurioita.

Alkoholia kohtuullisesti käyttävän pitää huomioida, miten alkoholi vaikuttaa muuttuneeseen liikuntakykyyn ja lääkkeiden kanssa. Lääkärin kanssa kannattaa keskustella, voiko omien lääkkeiden kanssa nauttia alkoholia ollenkaan.

Alkoholi aiheuttaa erityisesti tasapaino-ongelmista kärsiville kaatumisriskin. Kaatumisesta voi seurata vammoja, jotka haittaavat aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutumista.

Hieronta

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen asetetaan joksikin aikaa rajoituksia liittyen autolla ajamiseen, lentämiseen, saunomiseen sekä raskaaseen fyysiseen rasitukseen ja ponnisteluun (Terveyskylä 2023). Aivoverenkiertohäiriön jälkeen on tärkeää keskustella lääkärin kanssa siitä, milloin hierontahoitoon on turvallista hakeutua. Hieronnan sopivuuden arvioinnissa otetaan yksilöllisesti huomioon mm. verenpaineen vaihtelut, sairastumisesta kulunut aika ja aivoverenkiertohäiriön laatu. Hieronnan tavoitteena on usein lihaskudoksen aineenvaihdunnan vilkastuminen ja sitä kautta kivun lievittyminen ja rentouden lisääntyminen.

Aiheeseen liittyvät