Tukea ja tietoa sairastaneen läheisille

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on äkillinen ja odottamaton sairaus, joka muuttaa myös läheisten arkea. Uudesta tilanteesta kannattaa puhua niin lähipiirin kuin hoitavan tahon ammattilaisten kanssa.

On tärkeää kertoa omista ajatuksistaan, tunteistaan ja huolenaiheistaan. Puheeksi ottaminen ja keskustelu auttaa jäsentämään tilannetta ja tukee omaa jaksamistasi. Alkuvaiheessa kannattaa rohkeasti kysyä sairaudesta ja hoidon etenemisestä hoitohenkilöstöltä.

Kun elämäntilanne muuttuu yllättäen voi olla vaikea painaa asioita mieleen eikä esiin tuleviin kysymyksiin aina löydy vastauksia heti. Myös tiedon käsittelemiselle on hyvä antaa aikaa, koska uutta tietoa varsinkin alussa tulee paljon. Jos jokin asia jää mietityttämään, kysy uudelleen ja muista, ettei tyhmiä kysymyksiä ole. Omia ajatuksia ja mieleen nousseita kysymyksiä kannattaa myös kirjata muistiin.

Muista, että sinulla on mahdollisuus saada apua ja tukea myös itsellesi. Tärkeää on, ettet jää yksin.

Huolehdi itsestäsi ja hae apua arkeen

Muuttunut elämäntilanne ja sen tuoma kuormitus vaikeuttaa usein itsestä huolehtimista. Jotta jaksat tukea toista, tarvitset aikaa myös itsellesi ja omalle hyvinvoinnillesi. Pitkään jatkunut kuormitus ja stressi voivat altistaa masennukselle. Jos mielialan lasku alkaa haitata arkiselviytymistä, tulee hakeutua lääkäriin. Tukea kannattaa kuitenkin hakea jo aiemmin.

Apua voi löytyä omasta lähipiiristä ja tukipalveluista voit kysyä hoitavan tahon tai kotikuntasi sosiaalityöntekijältä. Älä suotta yritä pinnistellä ja olla liian vahva. Ohjausta, neuvontaa ja tukea voit hakea myös Aivoliiton perhetuesta.

Voit itse auttaa itseäsi:

  • Hyväksy uuden tilanteen synnyttämät tunteet.
  • Pyri noudattamaan tavanomaista arkirutiiniasi jaksamisesi mukaan.
  • Muista levätä, syödä ja liikkua.
  • Pyydä apua ja ota sitä vastaan.
  • Puhu sairastumisesta ja omista tunteistasi lähipiirissäsi.
  • Varaa aikaa itsellesi ja vietä aikaa sinulle tärkeiden ihmisten kanssa.
  • Keskustele vertaisten eli saman kokeneiden kanssa.

Lisää tietoa

Aivoliiton Pääasioita- sovelluksesta saat luotettavaa ja käytännönläheistä tietoa siitä, miten sinä ja läheisesi voitte parantaa elämänlaatua uudenlaisessa arjessa.

Aivoliiton sivujen lisäksi kannattaa tutustua Terveskylä.fi-palvelun Aivotaloon ja AVH:n sairastaneiden läheisille tarkoitettuun oppaaseen. Ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta ja palveluista löytyy sosiaaliturvaoppaasta.

Aiheeseen liittyvät