Adhd-kurssit

Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joiden lapsella on adhd- tai add-diagnoosi. Kurssit järjestetään yhteistyössä ADHD-liiton kanssa Kelan kuntoutuksena. Kurssit ovat sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja tuoda eväitä sujuvampaan arkeen. Kurssilla perhe saa tietoa oireyhtymästä, kuntoutuksesta ja palveluista. Kurssilla on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa huomioidaan koko perhe. Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla vanhemmat, sisarukset ja lapset toimivat osittain omissa ryhmissään, osittain koko perhe yhdessä. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti, ja lapsi voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin. Kurssin työntekijät huolehtivat lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana.

Sopeutumisvalmennuksessa perhe saa
• neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen haasteista huolimatta
• monipuolisesti tietoa oireyhtymästä
• valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja elämänhallintaansa
• ohjausta lapsen lähiverkostojen kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yhteisyöhön
• valmennusta kyetäkseen mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa
• mahdollisuuden vertaistukeen
• oppia siitä, miten voivat itse vaikuttaa omaan toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kurssitarjonta

Kurssit on tarkoitettu perheille, joiden lapsella on adhd- tai add-diagnoosi. Lisätietoa adhd:sta saat Adhd-liiton verkkosivuilta.

Kurssien edessä oleva numerosarja on Kelan kurssinumero. Numerolla voit hakea lisää tietoa kursseista Kelan sivulta.

Kurssit pidetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa Turussa.
Myös muut palveluntuottajat järjestävät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

ADD-kurssi

87076 Add–perhekurssi
Aika: 8.–12.4.2024 + 12.–16.8.2024

Hae kurssille


ADHD-kurssit, alle kouluikäisille

87061 Adhd-kurssi, alle kouluikäiset
Aika: 27.5.–31.5.2024 +16.20.9.2024

87062 Adhd-kurssi, alle kouluikäiset
Aika: 9.–13.12.2024 + 24–28.3.2025

Hae kurssille


ADHD-perhekurssit

87063 Adhd-perhekurssi
Aika:
15.–19.1.2024 + 15.–19.4.2024

87064 Adhd-perhekurssi
Aika:
29.1.–2.2.2024 + 6.–10.5.2024

87065 Adhd-perhekurssi
Aika:
12.–16.2.2024 + 20.–24.5.2024

87066 Adhd-perhekurssi
Aika:
4.–8.3.2024 + 10.–14.6.2024

87067 Adhd-perhekurssi
Aika:
18.–22.3.2024 + 22.–26.7.2024

87068 Adhd-perhekurssi
Aika:
24.–28.6.2024 + 30.9.–4.10.2024

87069 Adhd-perhekurssi
Aika:
15.–19.7.2024 + 14.–18.10.2024

87070 Adhd-perhekurssi
Aika:
19.–23.8.2024 + 11.–15.11.2024

87071 Adhd-perhekurssi
Aika:
2.–6.9.2024 + 25.–29.11.2024

87072 Adhd-perhekurssi
Aika:
9.–13.9.2024 + 13–17.1.2025

87073 Adhd-perhekurssi
Aika:
23.–27.9.2024 + 20–24.1.2025

87074 Adhd-perhekurssi
Aika:
7.–11.10.2024 + 3–7.2.2025

87075 Adhd-perhekurssi
Aika:
18.–22.11.2024 + 10–14.3.2025

Hae kurssille

Sopeutumisvalmennus on Kelan järjestämää kuntoutusta. Ikävä kyllä, Kelan kurssitarjonnassa ei ole tällä hetkellä kursseja yläkouluikäisille tai aikuisille adhd-diagnoosin saaneille. Tästä kannattaa antaa palautetta suoraan Kelalle.