Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus

Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kehityksellisen kielihäiriön ensisijainen kuntoutusmuoto on puheterapia. Hyvään hoitoon kuuluu myös vanhempien ohjaus ja neuvonta.

Kehityksellisen kielihäiriön hyvään hoitoon kuuluvat vanhempien aktiivinen osallistuminen sekä tukitoimet kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Neuvolassa perheitä voidaan ohjata kielellisen kehityksen tukemiseen.

Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien mukaan. Kuntoutussuunnitelma on kooste tehdyistä tutkimuksista ja suosituksista ja se tehdään eri ammattihenkilöiden yhteistyössä.Kehityksellisen kielihäiriön ensisijainen kuntoutusmuoto on puheterapia. Lisäksi lapsella on usein esimerkiksi fysio- tai toimintaterapiaa, joskus myös neuropsykologista kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaan.

Merkittävä osa lapsen kuntoutusta on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Yhdessä ammattilaisten kanssa arvioidaan muun muassa, onko lapsen tarvitsemia tukitoimia varhaiskasvatuksessa ja tarvitseeko lapsi esimerkiksi pienryhmää ja avustajaa päiväkotiin.

Lisäksi jo varsin varhaisessa vaiheessa arvioidaan, onko oppivelvollisuuden alkaessa tarvetta erityiselle tai tehostetulle tuelle ja pidennetylle oppivelvollisuudelle esiopetus- ja kouluiässä. Tavallisesti kuntoutussuunnitelma on voimassa vuoden kerrallaan, jonka jälkeen tehdään uusi arvio.

Lue lisää kehityksellisen kielihäiriön kursseista ja Kelan perhekursseista.

Aiheeseen liittyvät