Vapaaehtoiseksi Juttu-tupaan?

Kansalais- ja työväenopistoissa kokoontuvissa Juttu-tuvissa kaivataan jatkuvasti vapaaehtoispohjalta toimivia apuohjaajia, jotka toimivat ryhmässä ohjaajan apuna. Tule mukaan palkitsevaan vapaaehtoistyöhön!

Apuohjaajana pääset tekemään tärkeää työtä afaattisten henkilöiden ryhmätoiminnan mahdollistamiseksi. Vapaaehtoisena saat afasiaan ja keskustelun tukemisen perusperiaatteisiin liittyvän perehdytyksen ja työnohjausta Aivoliiton työntekijöiltä. Voit olla mukana sen verran, kuin sinulle sopii. Apuohjaajaksi voit tulla mukaan joko muutamalle saman lukuvuoden opetuskerralle, yksittäisille retkikerroille tai tukea ryhmää joka viikko - omien mahdollisuuksiesi ja ryhmän tarpeiden mukaan.

Tehtävinä apuohjaajalla voi olla esimerkiksi retkillä tai kahvihetkessä auttamista, tukisanojen kirjoittamista tai ryhmätoimintaa tukevan materiaalin askartelua. Halutessaan apuohjaajasta voi myös edetä Juttu-tupa-ryhmän varsinaiseksi vetäjäksi, sijaisuuksien ja lisäkoulutuksen kautta.

Tule mukaan Juttu-tupaan!

Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan suunnittelijaamme, niin katsotaan löytyisikö sinulle sopiva vapaaehtoistoimintaa tarvitseva Juttu-tupa-ryhmä!