Afasia ja ihmissuhteet

Kun ihminen sairastuu vakavasti, se vaikuttaa myös muihin tämän henkilön ympärillä eläviin ihmisiin.

Kun ihminen sairastuu vakavasti myös läheinen joutuu tilanteeseen, jossa normaali elämänkulku pysähtyy. Tilanne herättää monia tunteita; ahdistusta, turvattomuutta ja elämänhallinnan menetyksen tunnetta. Myös ennusteen epävarmuus aiheuttaa stressiä: osa toipuu aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) lähes ennalleen, osalle jää pysyviä tai pitkäaikaisia oireita, jotka vaativat pitkäaikaista kuntoutusta.

Afasia voi olla yksi AVH:n seurauksista, jotka vaativat pitkäaikaista sopeutumista uudessa elämäntilanteessa. Käytämme puhetta ja kieltä ajatusten, mielipiteiden ja tunteiden ilmaisuun ja välittämiseen muille henkilöille. Keskustelu läheisten, ystävien, tuttavien ja naapureiden kanssa on osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Keskustelut muiden kanssa ovat ihmisen tärkeitä perusasioita ja tarpeita. Afasian myötä mahdollisuudet jutella, väitellä, keskustella ja pohtia asioita yhdessä muiden kanssa vaikeutuvat.

Usein läheiset kuvaavat menettäneensä osan ihmisestä afasian myötä. Kaikki keskustelut, ajatusten vaihdot ja mielipiteiden saamiset saattavat olla työn ja tuskan takana. Usein myöskään väärinymmärryksiltä ei voida välttyä. Tällaiset tilanteet aiheuttavat turhautumista molemmille! Keskustelutilanteet ovat usein raskaita molemmille ja hermot saattavat välillä mennä. Tällöin kannattaa pitää keskustelussa tauko ja palata asiaan myöhemmin. Pienen tauon aikana asiat saattavat myös loksahtaa paikoilleen.

Keskustelutilanteissa on aina mukana vähintään kaksi ihmistä. Periaatteena kannattaakin pitää, että molemmat pyrkivät auttamaan keskustelua ja toisiaan. Kuuntelu, rauhallisuus ja ajan antaminen on tärkeää aina kun siihen on mahdollisuus. Kiire ja stressi yleensä pahentavat afasiaa ja häiritsevät myös puolison keskustelutaitoja. Keskustelutilanteessa asioiden selviäminen onkin tärkeintä, ei se miten ne ilmaistaan. Keskustelun aikana ei kannata juuttua vääriin sanoihin tai muihin epäloogisuuksiin, joita afaattisen henkilön ilmaisussa saattaa olla. Tärkeintä on, että asiat selviävät ja molemmat ymmärtävät toisiaan!

Tieto afasiasta ja ohjaus puhetta tukeviin kommunikointimenetelmiin voivat myös helpottaa arjesta selviytymistä ja vähentää henkistä kuormitusta. Kommunikaatiokeskuksen ohjaus- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu myös sairastuneen läheisille Kommunikaatiokeskuksen sivuilta löydät myös tietoa kommunikoinnin tukemisesta.

Lue lisää aivoverenkiertohäiriöstä ja parisuhteesta.

 

Aiheeseen liittyvät