Muutokset mielialassa ja masennus

Kun normaali elämänkulku sairastumisen yhteydessä pysähtyy, tilanne herättää monia tunteita: ahdistusta, turvattomuutta ja elämänhallinnan menetyksen tunnetta.

AVH voi aiheuttaa monenlaisia fyysisiä ja henkisiä oireita, joista mielialamuutokset ovat yksi mahdollinen seuraus.

Mielialamuutokset voivat olla erittäin haitallisia potilaan elämänlaadulle. Ne voivat vaihdella lievästä masennuksesta tai ahdistuksesta aina vakavaan mielialahäiriöön tai psykoosiin saakka. Tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 30-50 % aivoverenkiertohäiriön sairastaneista kokee jonkinasteisia mielialamuutoksia.

Mielialamuutokset voivat ilmetä eri tavoin. Joillakin henkilöillä voi esiintyä masennusta, joka ilmenee muun muassa mielialan laskuna, alakuloisuutena, unihäiriöinä, väsymyksenä, ruokahaluttomuutena ja keskittymisvaikeuksina. Ahdistuneisuus on myös yleinen oire aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Ihminen voi kokea pelkoa, hermostuneisuutta, levottomuutta, paniikkikohtauksia ja muita ahdistuneisuushäiriöihin liittyviä oireita.

Toisilla mielialamuutokset voivat olla päinvastaisia kuin masennus tai ahdistus. He voivat kokea ärtyneisyyttä, vihaa, levottomuutta, aggressiivisuutta tai muita käyttäytymishäiriöitä. Tämä voi johtaa myös sosiaaliseen eristäytymiseen ja vuorovaikutuksen vaikeutumiseen.

Mielialamuutosten syyt ovat moninaisia, mutta yleensä ne johtuvat aivoihin tulleista vaurioista, jotka voivat vaikuttaa mielialakeskuksiin ja hermoratoihin. Mielialamuutoksiin vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten stressi, huoli tulevaisuudesta, läheisten menetys, sosiaalinen eristyneisyys, fyysisen kunnon heikkeneminen ja muut aivoverenkiertohäiriön seuraukset.

Mielialamuutoksia hoidetaan yleensä moniammatillisesti, ja hoitoon voi kuulua muun muassa lääkehoitoa, psykoterapiaa ja/tai kuntoutusta. Lääkehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen tai psykoosioireiden hoitoon. Psykoterapia voi auttaa potilasta käsittelemään tunteitaan ja toipumaan aivohalvauksen aiheuttamasta

Huom! Sairastumisen jälkeen on tavallista, että sairastunut on ahdistunut ja jännittynyt. Hänen mielialansa vaihtelevat. Sureminen auttaa käsittelemään sairauden aiheuttamia menetyksiä. Suruun ei välttämättä tarvita lääkitystä tai terapiaa. Monet sairastuneet itkevät useammin kuin ennen. Tämä ei välttämättä tarkoita, että he olisivat masentuneita.

Moni aivoverenkiertohäirön sairastanut kuitenkin myös masentuu. Silloin hän voi tarvita muiden apua. Apua masentuneeseen mielialaan voi kysyä esimerkiksi omalta lääkäriltä.

Aiheeseen liittyvät