Vinkkejä arkeen

Tällä sivulla on ideoita arjen asioiden hoitamiseksi ja ajatusten vaihtamiseksi silloinkin, kun puhetta on vain vähän. Vaikka väärinymmärryksiltä ei voida täysin välttyä, tärkeintä on yrittäminen ja yhdessäolo!

Kuuntelu, rauhallisuus ja ajan antaminen on tärkeää aina kun siihen on mahdollisuus.

Kynä ja paperi

Pidä aina lähellä kynä ja paperia. Kirjoittaminen ja piirtäminen tukevat keskustelua. Niiden avulla puheesta tulee näkyvää. Kirjoittaessa puhenopeus hidastuu ja keskustelun tärkeimmät sanat korostuvat. Kirjoittamalla paperille keskustelun aiheen ja vastausvaihtoehtoja, varmistat, että afaattisella henkilöllä on keino vastata.

Paperille voi myös piirtää. Kokeile selventää ilmaisua esimerkiksi hymynaamoilla, numeroilla ja erilaisilla asteikoilla ja janoilla. Tue viestiä ilmeillä ja eleillä. Käytä johdonmukaisesti samanlaisia hahmotuskeinoja, niin keskustelut käyvät jatkossa sujuvammin. Voit myös pyytää afaattista henkilöä piirtämään ja kirjoittamaan itse.

Älypuhelin ja tabletti

Nykyiset älypuhelimet voivat auttaa jo perustoiminnoillaan afaattista henkilöä ja läheistä keskusteluissa. Kokeile ainakin valokuvausta, sekä kalenterin ja kartan käyttämistä. Kameraa ja videokameraa voidaan hyödyntää tallentamalla laitteeseen kuvia tai videoita tutuista ihmisistä, tapahtumista ja asioista. Tämä helpottaa asioihin palaamista myöhemmin.

Älylaitteisiin saa ladattua myös valkotaulu-ohjelmia (niitä löytää sovelluskaupoista hakusanalla ”Whiteboard”). Virtuaaliset valkotaulut toimivat kuten perinteiset valkotaulut: kirjoita/piirrä niihin merkintöjä ja pyyhi. Valkotaulut ovat nopea tapa helpottaa keskustelua, jos kynää ja paperia ei ole lähettyvillä. Kirjoita valkotauluun keskustelun aihe, avainsanoja, vastausvaihtoehtoja tai arvauksia afaattisen henkilön asiasta. Valkotauluun voitte myös molemmat piirtää ja käyttää piirtämistä keskustelua helpottavana keinona.

Laitteisiin voi tehdä merkintöjä myös ääniohjauksella, jos kirjoittaminen on motorisesti vaikeaa. Katso video puheentunnistukseen / ääniohjaukseen liittyen täältä.

Tableteille ja älypuhelimille on myös saatavilla monia kuvakirjaohjelmia. Niissä voi yhdistää kuviin puhetta ja ääntä. Tämä helpottaa omista ajatuksista kertomista. Lisätietoa kommunikointiohjelmista löydät Papunetistä.

Lisäksi kielellistä kotiharjoittelua varten voit ladata omalle laitteellesi erilaisia pelejä. Kokeile esimerkiksi seuraavia:

Memoradoharjoituksia muistille.

Sanahaku (Word Search) Perinteinen ”etsi sanoja”-peli. Haastava, mutta kiva peli.

Sanajahti 2 muodosta sanoja seuraamalla sormella kirjaimia. Jos sana on oikein, saat pisteitä. Valittavissa on myös rauhallisempi harjoitteluosio.

Muistipuisto Muistiharjoituksia ja toimintavinkkejä ikääntyneille. Monet harjoitukset sopivat kotiharjoituksiksi myös nuoremmille.

Muistipuisto

Vieraskirja

Vieraskirjaa täytetään kuin perinteistä vieraskirjaa, mutta sitä käytetään viestintävälineenä. Kylässä käyvät läheiset ja ammattilaiset voivat kirjoittaa tai piirtää vieraskirjaan merkintöjä. Tiedot kyläilyistä, hoidetuista asioista, ohjeista ja kysymyksistä löytyvät tällä tavoin nopeasti. Kirjan avulla läheiset tietävät mitä on tapahtunut ja kuka on käynyt, ja afaattinen ihminen voi itse kertoa näistä asioista, ja palata niihin merkintöjä näyttämällä. Oleellista on, että kirja toimii viestintävälineenä afaattisen henkilön ja hänen kanssaan tekemisissä olevien henkilöiden välillä.

Vieraskirja voi olla oikea vieraskirja, tavallinen ruutuvihko tai kalenteri. Siihen kirjataan päivän tapahtumia ja niiden ydinkohdat. Kirjaan voidaan kirjoittaa myös erilaisia ohjeita esimerkiksi lääkityksestä, terapiasta, tutkimuksista tai muista tärkeistä asioista. Läheisten ja ammattilaisten roolina on paitsi täyttää vieraskirjaa, myös rohkaista ja kannustaa afaattista henkilöä hakemaan tietoa vieraskirjasta aktiivisesti ja aloitteellisesti.

Kalenteri

Kalenteri on monille tuttu ajankäytön apuväline jo ennen afasiaa, joten sen käyttöön on todennäköisesti matala kynnys. Kalenteriin voidaan kirjata tulevia tapahtumia ja sitä voidaan käyttää monelta osin samoin kuin vieraskirjaa.

Digikamera

Kameralla voidaan tallentaa kuvia tutuista ihmisistä, tapahtumista ja asioista, ja siten helpottaa asioihin palaamista myöhemmin. Kuvat voidaan myös tulostaa ja liittää esimerkiksi olemassa olevaan kommunikointikansioon tai muuhun apuvälineenä toimivaan kansioon, kirjaan tai vihkoon.

Pelejä ja harjoituksia kotiin

Ystävien ja läheisten kanssa voi pelata erilaisia kielellisiä pelejä, jotka tukevat kielellisten taitojen kuntoutumista. Tärkeintä pelatessa on kuitenkin mukava yhdessäolo. Näissä tehtävissä saa käyttää kaikkia viestintäkeinoja!

Arvaa mikä?

1. Laita kuvapino pöydälle, kuvapuoli alaspäin (hyviä kuvia löytyy ainakin Junior Alias-pelistä).
2. Ota pinosta kortti (kuvaa ei saa näyttää toiselle) ja anna toiselle pelaajalle vihjeitä siitä, mitä kuvassa on. Voit puhua, piirtää tai elehtiä. Yritä kuvailla asiaa eri tavoilla, mutta älä kerro oikeaa vastausta suoraan. Kun toinen arvaa oikein, vuoro vaihtuu.

Arvaaja voi myös auttaa tekemällä tarkentavia kysymyksiä:
Esim.: ”Mitä sillä voi tehdä? Miltä se näyttää? Missä se voi olla?”

Tai antamalla vastausvaihtoehtoja:
esim. ”Onko se suuri?” ”Vai pieni?” ”Onko sellaisia Suomessa?”

Mahdollisimman monta!

Keksikää vuorotellen mahdollisimman monta sanaa jostakin aiheesta. Kirjatkaa vastaukset paperille ja laskekaa lopuksi, montako asiaa yhteensä keksittiin. Montako ruokaa, eläintä, vaatetta tai ammattia keksitte? Eri aihepiirien sanoja voi etsiä yhdessä myös esimerkiksi lehtiotsikoista tai kuvapinkasta.

Sanaketju

Keksikää vuorotellen sanoja. Uuden sanan pitää sopia yhteen edellisen sanan kanssa. Kuinka pitkän sanaketjun saatte muodostettua?

Sanat voi kirjoittaa tai piirtää muistiin ja lukea ne vielä lopuksi. Sanaketjun voi aloittaa esimerkiksi seuraavista sanoista:
VESI (-lasi – ikkuna – talo .. jne.)
KENKÄ
TUOLI
PELI
KIRJA

Laiva on lastattu

Keksikää vuorotellen sovitulla kirjaimella alkavia sanoja. Laskekaa sanojen
määrä tai kirjoittakaa sanat ylös.

1. Laiva on lastattu A-alkuisilla sanoilla.
2. Laiva on lastattu S-alkuisilla sanoilla.
3. …jne. Tehtävää voidaan jatkaa uudella alkukirjaimella. Vokaalit ovat yleensä helpompia kuin konsonantit.