Vinkkejä arjen keskusteluihin

Tällä sivulla on ideoita arjen asioiden hoitamiseksi ja ajatusten vaihtamiseksi silloin, kun puhetta on vain vähän. Vinkit on suunnattu erityisesti afaattisen henkilön läheiselle, mutta keinot soveltuvat myös afaattiselle henkilölle itselleen. Myös ammattilaiset, jotka kohtaavat afaattisia henkilöitä, voivat käyttää samoja keinoja työnsä apuna.

Kuuntelu, rauhallisuus ja ajan antaminen on tärkeää aina kun siihen on mahdollisuus. Vaikka väärinymmärryksiltä ei voida täysin välttyä, tärkeintä on yrittäminen ja yhdessäolo!

Kynä ja paperi

Pidä aina lähellä kynä ja paperia. Kirjoittaminen ja piirtäminen tukevat keskustelua. Niiden avulla puheesta tulee näkyvää. Kirjoittaessa puhenopeus hidastuu ja keskustelun tärkeimmät sanat korostuvat. Kirjoittamalla paperille keskustelun aiheen ja vastausvaihtoehtoja, varmistat, että afaattisella henkilöllä on keino vastata.

Paperille voi myös piirtää. Kokeile selventää ilmaisua esimerkiksi hymynaamoilla, numeroilla ja erilaisilla asteikoilla ja janoilla. Tue viestiä ilmeillä ja eleillä. Käytä johdonmukaisesti samanlaisia hahmotuskeinoja, niin keskustelut käyvät jatkossa sujuvammin. Voit myös pyytää afaattista henkilöä piirtämään ja kirjoittamaan itse.

Kalenteri tai vieraskirja

Vieraskirjaa tai kalenteria täytetään kuin perinteistä vieraskirjaa, mutta sitä käytetään viestintävälineenä. Voit kirjoittaa tai piirtää siihen merkintöjä, kun käyt kylässä afaattisen henkilön luona. Tiedot kyläilyistä, hoidetuista asioista, ohjeista ja kysymyksistä löytyvät tällä tavoin nopeasti. Kirjan avulla tiedät mitä on tapahtunut ja kuka on käynyt, ja afaattinen henkilö voi itsekin kertoa näistä asioista, ja palata niihin merkintöjä näyttämällä. Oleellista on, että kirja toimii viestintävälineenä, ei pelkkänä muistiinpanovihkona.

Vieraskirja voi olla oikea vieraskirja, tavallinen ruutuvihko tai kalenteri. Siihen kirjataan päivän tapahtumia ja niiden ydinkohdat. Kirjaan voidaan kirjoittaa myös erilaisia ohjeita esimerkiksi lääkityksestä, terapiasta, tutkimuksista tai muista tärkeistä asioista. Läheisten ja ammattilaisten roolina on paitsi täyttää vieraskirjaa, myös rohkaista ja kannustaa afaattista henkilöä hakemaan tietoa vieraskirjasta aktiivisesti ja aloitteellisesti.

Voit käyttää vieraskirjan tapaan myös älypuhelimen, tabletin tai pöytäkoneen kalenteria.

Kartat

Karttojen avulla voitte keskustella esimerkiksi matkailusta ja asuinpaikoista. Lisäksi sen avulla voitte suunnitella erilaisia arjen pieniä retkiä esimerkiksi uimahalliin, kirjastoon, luontopolulle jne. Kartta voi helpottaa vastausvaihtoehtojen antamista, ja näin kyllä-ei-kysymysten kautta keskustelua.

Digikamera

Kameralla voit tallentaa kuvia tutuista ihmisistä, tapahtumista ja asioista, ja siten helpottaa asioihin palaamista myöhemmin. Voit myös tulostaa kuvia ja liittää niitä esimerkiksi olemassa olevaan kommunikointikansioon tai muuhun apuvälineenä toimivaan kansioon, kirjaan tai vihkoon.

Älypuhelin ja tabletti

Nykyiset älypuhelimet voivat olla monella tapaa avuksi keskusteluissa. Kokeile ainakin valokuvausta, sekä kalenterin ja kartan käyttämistä. Kameraa ja videokameraa voidaan hyödyntää tallentamalla laitteeseen kuvia tai videoita tutuista ihmisistä, tapahtumista ja asioista. Tämä helpottaa keskustelun seuraamista, kun kuvaa voi pitää esillä tietystä ihmisestä tai asiasta kertoessaan. Lisäksi tulostetut kuvat helpottavat asioihin palaamista myöhemmin.

Älylaitteisiin saa ladattua myös valkotaulu-ohjelmia (niitä löytää sovelluskaupoista hakusanalla ”Whiteboard”). Virtuaaliset valkotaulut toimivat kuten perinteiset valkotaulut: kirjoita/piirrä niihin merkintöjä ja pyyhi. Valkotaulut ovat nopea tapa helpottaa keskustelua, jos kynää ja paperia ei ole lähettyvillä. Kirjoita valkotauluun keskustelun aihe, avainsanoja, vastausvaihtoehtoja tai arvauksia afaattisen henkilön asiasta. Valkotauluun voitte myös molemmat piirtää ja käyttää piirtämistä keskustelua helpottavana keinona.

Laitteisiin voi tehdä merkintöjä myös ääniohjauksella, jos kirjoittaminen on motorisesti vaikeaa. Katso video puheentunnistukseen / ääniohjaukseen liittyen täältä.

Tableteille ja älypuhelimille on myös saatavilla monia kuvakirjaohjelmia. Niissä voi yhdistää kuviin puhetta ja ääntä. Tämä helpottaa omista ajatuksista kertomista. Lisätietoa kommunikointiohjelmista löydät Papunetistä.

Lisäksi kielellistä kotiharjoittelua varten voit ladata omalle laitteellesi erilaisia pelejä. Kokeile esimerkiksi seuraavia:

Memoradoharjoituksia muistille.

Sanahaku (Word Search) Perinteinen ”etsi sanoja”-peli. Haastava, mutta kiva peli.

Sanajahti 2 muodosta sanoja seuraamalla sormella kirjaimia. Jos sana on oikein, saat pisteitä. Valittavissa on myös rauhallisempi harjoitteluosio.

Muistipuisto Muistiharjoituksia ja toimintavinkkejä ikääntyneille. Monet harjoitukset sopivat kotiharjoituksiksi myös nuoremmille.

Muistipuisto

Pelejä ja harjoituksia kotiin

Ystävien ja läheisten kanssa voi pelata erilaisia kielellisiä pelejä, jotka tukevat kielellisten taitojen kuntoutumista. Tärkeintä pelatessa on kuitenkin mukava yhdessäolo. Näissä tehtävissä saa käyttää kaikkia viestintäkeinoja!

Arvaa mikä?

1. Laita kuvapino pöydälle, kuvapuoli alaspäin (hyviä kuvia löytyy ainakin Junior Alias-pelistä).
2. Ota pinosta kortti (kuvaa ei saa näyttää toiselle) ja anna toiselle pelaajalle vihjeitä siitä, mitä kuvassa on. Voit puhua, piirtää tai elehtiä. Yritä kuvailla asiaa eri tavoilla, mutta älä kerro oikeaa vastausta suoraan. Kun toinen arvaa oikein, vuoro vaihtuu.

Arvaaja voi myös auttaa tekemällä tarkentavia kysymyksiä:
Esim.: ”Mitä sillä voi tehdä? Miltä se näyttää? Missä se voi olla?”

Tai antamalla vastausvaihtoehtoja:
esim. ”Onko se suuri?” ”Vai pieni?” ”Onko sellaisia Suomessa?”

Mahdollisimman monta!

Keksikää vuorotellen mahdollisimman monta sanaa jostakin aiheesta. Kirjatkaa vastaukset paperille ja laskekaa lopuksi, montako asiaa yhteensä keksittiin. Montako ruokaa, eläintä, vaatetta tai ammattia keksitte? Eri aihepiirien sanoja voi etsiä yhdessä myös esimerkiksi lehtiotsikoista tai kuvapinkasta.

Sanaketju

Keksikää vuorotellen sanoja. Uuden sanan pitää sopia yhteen edellisen sanan kanssa. Kuinka pitkän sanaketjun saatte muodostettua?

Sanat voi kirjoittaa tai piirtää muistiin ja lukea ne vielä lopuksi. Sanaketjun voi aloittaa esimerkiksi seuraavista sanoista:
VESI (-lasi – ikkuna – talo .. jne.)
KENKÄ
TUOLI
PELI
KIRJA

Laiva on lastattu

Keksikää vuorotellen sovitulla kirjaimella alkavia sanoja. Laskekaa sanojen
määrä tai kirjoittakaa sanat ylös.

1. Laiva on lastattu A-alkuisilla sanoilla.
2. Laiva on lastattu S-alkuisilla sanoilla.
3. …jne. Tehtävää voidaan jatkaa uudella alkukirjaimella. Vokaalit ovat yleensä helpompia kuin konsonantit.

Aiheeseen liittyvät