Käytännön vinkkejä keskusteluihin

Näitä vinkkejä voit käyttää keskustelun tukena silloin, jos puhetta on vain vähän, sekä silloin, kun puhetta tulee paljon ja sitä on vaikea ymmärtää. Kokeile rohkeasti vinkkejä vaikka yksi kerrallaan, niin löydät juuri sinun tilanteeseesi sopivimman tavan viestiä uudella tavalla.

Vaikka väärinymmärryksiltä ei voida täysin välttyä, tärkeintä on yrittäminen ja yhdessäolo. Usein auttaa jo paljon, jos keskustelulle antaa riittävästi aikaa, malttaa kuunnella ja odottaa. Kannattaa tietoisesti ottaa keskusteluun mukaan myös vuorovaikutuksen peruspalikat: kosketus, ilmeet ja eleet!

Muista myös kommunikoinnin apuvälineet (kuten kommunikointikansiot ja tabletit), joista saat lisätietoa hoitavalta puheterapeutilta, apuvälineyksiköstä tai vastaavalta lääkäriltä. Neuvontaa antavat myös kommunikoinnin apuvälinepalveluihin erikoistuneet erikoissairaanhoidon yksiköt, eli Tikoteekit. Tikoteekkien yhteystiedot löydät täältä. Apuvälineiden soveltuvuus arvioidaan aina yksilöllisesti.

Kurkkaa myös Afasia-materiaalipankin vinkit ja harjoitukset


Kynä ja paperi

Pidä aina lähellä kynä ja paperia. Kirjoittaminen ja piirtäminen tukevat keskustelua. Niiden avulla puheesta tulee näkyvää. Kirjoittaessa puhenopeus hidastuu ja keskustelun tärkeimmät sanat korostuvat. Kirjoittamalla paperille keskustelun aiheen ja vastausvaihtoehtoja, varmistat, että afaattisella henkilöllä on keino vastata.

Paperille voi myös piirtää. Kokeile selventää ilmaisua esimerkiksi hymynaamoilla, numeroilla ja erilaisilla asteikoilla ja janoilla. Tue viestiä ilmeillä ja eleillä. Käytä johdonmukaisesti samanlaisia hahmotuskeinoja, niin keskustelut käyvät jatkossa sujuvammin. Voit myös pyytää afaattista henkilöä piirtämään ja kirjoittamaan itse.

Tältä sivulta löydät vinkkejä hymiöiden käyttöön ja valmiita tulostettavia kuvamateriaaleja:https://ryhmarenki.fi/ilmeikkaita-mielipiteita/

Kurkkaa tästä linkistä Aivoliiton video, jossa kirjoittamista ja kuva-symboleita käytetään keskustelun tukena liikuntaneuvonnassa:

https://youtu.be/W3FzlWJfBZ8


Kalenteri tai vieraskirja

Vieraskirjaa tai kalenteria täytetään kuin perinteistä vieraskirjaa, mutta sitä käytetään viestintävälineenä. Voit kirjoittaa tai piirtää siihen merkintöjä, kun käyt kylässä afaattisen henkilön luona. Tiedot kyläilyistä, hoidetuista asioista, ohjeista ja kysymyksistä löytyvät tällä tavoin nopeasti. Kirjan avulla tiedät mitä on tapahtunut ja kuka on käynyt, ja afaattinen henkilö voi itsekin kertoa näistä asioista, ja palata niihin merkintöjä näyttämällä. Oleellista on, että kirja toimii viestintävälineenä, ei pelkkänä muistiinpanovihkona.

Vieraskirja voi olla oikea vieraskirja, tavallinen ruutuvihko tai kalenteri. Siihen kirjataan päivän tapahtumia ja niiden ydinkohdat. Kirjaan voidaan kirjoittaa myös erilaisia ohjeita esimerkiksi lääkityksestä, terapiasta, tutkimuksista tai muista tärkeistä asioista. Läheisten ja ammattilaisten roolina on paitsi täyttää vieraskirjaa, myös rohkaista ja kannustaa afaattista henkilöä hakemaan tietoa vieraskirjasta aktiivisesti ja aloitteellisesti.

Voit käyttää vieraskirjan tapaan myös älypuhelimen, tabletin tai pöytäkoneen kalenteria.


Kartat

Karttojen avulla voitte keskustella esimerkiksi matkailusta ja asuinpaikoista. Lisäksi sen avulla voitte suunnitella erilaisia arjen pieniä retkiä esimerkiksi uimahalliin, kirjastoon, luontopolulle jne. Kartta voi helpottaa vastausvaihtoehtojen antamista, ja kyllä-ei-kysymysten kautta keskustelua.

Valmiita matkailuun liittyviä kysymyksiä löydät Ryhmärengin matkailu-sivulta:

https://ryhmarenki.fi/matkailujuttuja/


Digikamera

Kameralla voit tallentaa kuvia tutuista ihmisistä, tapahtumista ja asioista, ja siten helpottaa asioihin palaamista myöhemmin. Voit myös tulostaa kuvia ja liittää niitä esimerkiksi olemassa olevaan kommunikointikansioon tai muuhun apuvälineenä toimivaan kansioon, kirjaan tai vihkoon.


Älypuhelin ja tabletti

Nykyiset älypuhelimet voivat olla monella tapaa avuksi keskusteluissa. Kokeile ainakin valokuvausta, sekä kalenterin ja kartan käyttämistä. Kameraa ja videokameraa voidaan hyödyntää tallentamalla laitteeseen kuvia tai videoita tutuista ihmisistä, tapahtumista ja asioista. Tämä helpottaa keskustelun seuraamista, kun kuvaa voi pitää esillä tietystä ihmisestä tai asiasta kertoessaan. Lisäksi tulostetut kuvat helpottavat asioihin palaamista myöhemmin.

Älylaitteisiin saa ladattua myös valkotaulu-ohjelmia (niitä löytää sovelluskaupoista hakusanalla ”Whiteboard”). Virtuaaliset valkotaulut toimivat kuten perinteiset valkotaulut: kirjoita/piirrä niihin merkintöjä ja pyyhi. Valkotaulut ovat nopea tapa helpottaa keskustelua, jos kynää ja paperia ei ole lähettyvillä. Kirjoita valkotauluun keskustelun aihe, avainsanoja, vastausvaihtoehtoja tai arvauksia afaattisen henkilön asiasta. Valkotauluun voitte myös molemmat piirtää ja käyttää piirtämistä keskustelua helpottavana keinona.

Laitteisiin voi tehdä merkintöjä myös ääniohjauksella, jos kirjoittaminen on motorisesti vaikeaa. Katso video puheentunnistukseen / ääniohjaukseen liittyen täältä (kohdasta 3:45 eteenpäin).

Tableteille ja älypuhelimille on myös saatavilla monia kuvakirjaohjelmia. Niissä voi yhdistää kuviin puhetta ja ääntä. Tämä helpottaa omista ajatuksista kertomista. Lisätietoa kommunikointiohjelmista löydät Papunetistä.


Lue lisää afasiasta Aivoliiton sivuilta.

 

Aiheeseen liittyvät