Pääasioita-mobiilisovellus

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Pääasioita -nimisen mobiilisovelluksen (”Sovellus”) käyttöön. Sovelluksen omistaa ja sen kautta välitettävän palvelun tuottaa Aivoliitto ry (”Aivoliitto”).  Sovelluksen on kehittänyt GoodLife Technology (”Sovelluksenkehittäjä”). Sovellus toimii Android- ja iOS-alustoilla. Sovellus on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupassa (Google Play Store ja Apple AppStore).

Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen Sovelluksen käyttäjän (”Käyttäjä”, ”sinä”) ja Aivoliiton välillä. Lataamalla Sovelluksen ja käyttämällä sitä hyväksyt nämä käyttöehdot.

Aivoliitto voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sovelluksessa. Sinun katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli jatkat Sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

Tietoja Sovelluksesta

Sovellus on Aivoliiton Pääasioita-palvelun asiakkaille tarkoitettu mobiilipalvelu, joka sisältää aivoverenkiertohäiriöstä toipumiseen liittyvää tietoa ja vinkkejä, kuten käytännön ohjeita arjessa pärjäämiseen tai viittauksia ulkoisiin tietolähteisiin. Sovelluksessa Käyttäjä voi lukea itseään kiinnostavia mainittuun aihepiiriin liittyviä sisältöjä.

Sovellus ei ole lääkinnällinen laite, eikä sitä tule käyttää diagnosointiin tai hoitotarkoituksiin. Käyttäjän tulee aina noudattaa oman hoitavan lääkärin sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten antamia ohjeita. Käyttäjän tulee itse arvioida Palvelun sisältämien vinkkien soveltuvuus omaan toimintakykyynsä nähden ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee varmistaa tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus alkuperäisestä tietolähteestä.

Sovellusta on mahdollista käyttää joko kirjautumalla tai kirjautumatta palveluun. Kirjautuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjää pyydetään antamaan sähköpostiosoitteensa ja määrittämään salasana, jotka yhdessä muodostavat käyttäjätilin. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi kirjautumalla Sovellukseen jatkaa Sovelluksen käyttöä tai kokea saman sisältöisen käyttökokemuksen usealla laitteella. Käyttäjä saa täyden käyttökokemuksen myös ilman rekisteröitymisistä.

Sovelluksen käyttäminen

Käyttääksesi Palvelua sinun tulee olla luonnollinen henkilö. Palvelua käyttäessäsi sinun tulee noudattaa näitä käyttöehtoja ja voimassa olevia lakeja ja asetuksia, etkä saa käyttää Sovellusta väärin tai siten, että Sovelluksen käytöstä koituu haittaa Aivoliitolle tai Sovelluskehittäjälle.

Aivoliitto myöntää sinulle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Sinulla on oikeus käyttää Sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi.

Et saa muokata tai jäljentää Sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Sinulla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Et saa käyttää Sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Mikäli käytät Sovellusta näiden käyttöehtojen vastaisesti, Aivoliitto voi estää pääsysi Sovellukseen.

Vastuunrajoitukset

Sovellus sisältöineen tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Käyttäjä käyttää Sovellusta omalla vastuullaan.

Sovellusta ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti, ja Aivoliitto ja Sovelluskehittäjä pidättävät oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta taikka lopettaa tai sulkea se milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle.

Aivoliitto tai Sovelluskehittäjä ei vastaa Sovelluksessa viitattujen tai välitettävien ulkopuolisten tietolähteiden tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Aivoliitto ja Sovelluskehittäjä pyrkivät pitämään Sovelluksen Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Ne eivät kuitenkaan takaa, että Sovellus on Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Aivoliitto tai Sovelluskehittäjä ei takaa Sovelluksen toimivuutta.

Aivoliitto tai Sovelluskehittäjä ei ole vastuussa mistään Sovelluksen tai sen käytön aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista mukaan lukien tietojen menettäminen.

Maksut

Sovelluksen käyttäminen on maksutonta. Käyttäjä vastaa kuitenkin itse mahdollisista Internetin käyttö- ja tiedonsiirtomaksuista.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Sovellukseen liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit kuuluvat Aivoliitolle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Aivoliitto ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Henkilötietojen käsittely

Aivoliitto käsittelee Käyttäjän henkilötietoja, jotka Käyttäjä antaa mahdollisen rekisteröitymisen yhteydessä. Aivoliitto voi käsitellä myös muita tietoja Käyttäjästä. Aivoliitto huolehtii henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä asianmukaisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679), viranomaisten määräysten ja ohjeiden sekä hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Aivoliitto pyrkii suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyden kaikessa toiminnassaan.

Sovelluksen keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimella EU alueella. Sovellus lataa Käyttäjän Sovelluksessa tekemien valintojen perusteella vinkkejä ja tallentaa ne mobiililaitteelle, jossa varsinainen käyttö tapahtuu.

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Aivoliiton rekisteriselosteissa

Evästeet tai vastaavat tekniikat

Sovelluksessa käytetään myös evästeitä (ns. cookiet) tai muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat pieniä tietoyksiköitä, jotka tallennetaan Käyttäjän laitteeseen. Muita teknologioita, kuten laitteeseesi liittyvää pilvitallennusta ja tunnistetietoja, voidaan myös käyttää samaan tarkoitukseen. Näissä käyttöehdoissa sana ”eväste” viittaa näihin kaikkiin yhteisesti.

Käyttäjältä pyydetään suostumus evästeiden käyttöön sellaisten evästeiden osalta, jotka eivät ole välttämättömiä Sovelluksen toiminnan kannalta. Joissakin tapauksissa evästeiden käytön kieltäminen voi johtaa siihen, että Sovelluksen käyttö hidastuu tai se ei toimi tarkoitetulla tavalla.

Sovelluksen evästeiden avulla keräämää anonyymia palautetta ja tilastointia käytetään Sovelluksen sisällön kehittämiseen.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Sovelluksen käytöstä tai näistä käyttöehdoista mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.