Siirry sisältöön
23.1.2023

Markku Holmi kansallisen aivoterveysohjelman ohjelmapäälliköksi ja Tarja Keltto ohjelmakoordinaattoriksi

Aivoliitto ry:n koordinoiman kansallisen aivoterveysohjelman ohjelmapäälliköksi on 1.2.2023 alkaen nimitetty TtM Markku Holmi. Holmi siirtyy Aivoliittoon järjestöpäällikön tehtävästä Sydänliitto ry:ltä.

”Olen todella innoissani hyppäämässä mukaan aivoterveysohjelman toimeenpanon suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. Näen, että ohjelmalle on vahva tilaus ja se on hyvin ajankohtainen. Minulla tulee olemaan etuoikeus oppia asiantuntevalta toimeenpanoverkostolta ja haluan antaa ohjelman edistämiseen oman osaamiseni.”

Holmi on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti. Hän kertoo hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistämisen olevan lähellä sydäntään.

”Tämän päivän hektisessä ja aivoja kuormittavassa ajassa meidän on todella tärkeää kiinnittää huomiota aivojen hyvinvoinnin edistämiseen, kuten aivoergonomiaan, palauttavaan uneen ja yhteisöllisyyteen konkreettisin toimenpitein. Nämä kolahtivat myös itseeni, kun työikäisenä tässä painaa menemään”, sanoo Markku Holmi.

Kansalliseen aivoterveysohjelmaan ohjelmakoordinaattoriksi valittu KM Tarja Keltto oli mukana jo ohjelman valmistelussa vuonna 2022. Kasvatustieteiden maisteri ja lasten ja nuorten erikoistoimintaterapeutti näkee ohjelman ainutlaatuisuuden siinä, että se pohjaa tutkittuun tietoon siitä, mikä aivojamme suojaa ja aivoterveyttä edistää eri elämänvaiheissa, myös silloin kun meillä on jo jokin aivosairaus tai vamma.

”Elintapaohjeistuksen sijaan huomio kiinnitetään ennen kaikkea myös ympäristöön ja siihen, kuinka se mahdollistaa yksilön aivoterveyttä suojaavat valinnat. Toiminnan osalta seuraamme sen tuloksellisuutta suhteessa ohjelman vaikutustavoitteiden saavuttamiseen. Näin tiedämme, onko toiminta oikean suuntaista sekä osaamme tarvittaessa muokata ja uudelleensuunnata sitä.”


Aivoliiton pidemmän aikavälin tavoite on, että kaikki Suomessa asuvat voivat elää mielekästä ja merkityksellistä elämää – mahdollisesta diagnoosista, vammasta tai sairaudesta huolimatta. Aivoliitto tarjoaa apua, tukea ja mahdollisuuden toimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten aivoterveydestä ja hyvinvoinnista ja erityisesti henkilöille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH) sekä heidän läheisilleen. Marraskuussa 2022 julkistetun kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanon käynnistämisen koordinoinnin myötä Aivoliitto vahvistaa myös rooliaan kaikkien Suomessa asuvien aivoterveyden edistäjänä.

https://www.aivoliitto.fi/ kansallinen-aivoterveysohjelma