Siirry sisältöön
30.8.2021

Terveysveron käyttöönoton selvittäminen ei voi enää odottaa

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto muistuttaa hallituksen budjettiriihen alla, että terveys vaatii tekoja. Järjestöt esittävät, että valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ensi vuodelle turvataan terveysveron käyttöönoton selvittäminen osana tulevia veroratkaisuja. On perustettava työryhmä, jonka tehtävänä olisi selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä laajapohjainen vero ja luonnostella Suomelle sopiva malli sokerin, suolan ja kovan rasvan verottamiseksi elintarvikkeissa.

Terveysperusteinen verotus eli ns. terveysvero verottaisi elintarvikkeiden sisältämää sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa ja näin ollen kannustaisi yksilöä terveyden kannalta parempiin valintoihin. Se myös ohjaisi elintarviketeollisuutta tuottamaan terveellisempiä elintarvikkeita. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yksilöiden lisäksi yhteiskunnalle terveydenhuollon menoina ja tuottavuuskustannuksina.

Järjestöt korostavat, että terveelliset elintavat edellyttävät yhteiskunnan tukea. Terveysveroa kannatetaan laajasti: sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteisen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen.

Lue järjestöjen kirje päättäjille ja virkamiehille kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkoston toimijat

Aivoliitto ry, toiminnanjohtaja Mika Pyykkö Enable JavaScript to view protected content.
Suomen Diabetesliitto ry, toiminnanjohtaja Juha Viertola Enable JavaScript to view protected content.
Filha ry, pääsihteeri Tuula Vasankari Enable JavaScript to view protected content.
Hengitysliitto ry, toiminnanjohtaja Markku Hyttinen Enable JavaScript to view protected content.
Mieli ry, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Enable JavaScript to view protected content.
Suomen Sydänliitto ry, pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski Enable JavaScript to view protected content.
Syöpäjärjestöt, pääsihteeri Sakari Karjalainen Enable JavaScript to view protected content.

Tutustu Soste ry:n ja kansanterveysjärjestöjen terveysveromalliin Sosten verkkosivulla.