Siirry sisältöön
27.9.2021

Kansallisen Aivoterveys-ohjelman valmistelu käynnistyy

Aivoliitto aloittaa kansallisen Aivoterveys-ohjelman valmistelun. Kattavan ohjelman avulla lisätään aivoterveyttä ja hyvinvointia elämän kaikilla osa-alueilla. Ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan myötä myös aivosairauksista aiheutuvien kustannusten kasvu saadaan taittumaan. Aivoterveys-ohjelman valmistelussa hyödynnetään omien asiantuntijoiden lisäksi hyvin laajasti eri alojen asiantuntijoiden osaamista ja kumppanuusverkostoja, joista esimerkkeinä NCD-verkosto ja muut neurologiset järjestöt. 

Aivoliitto korostaa, että kyse on sen koordinoimana valmisteltavasta kansallisesta ohjelmasta, jossa yhteisesti asetetaan mahdollisimman laajan toimijajoukon vaikuttavuustavoitteet. Tämä edellyttää toiminnallisen ekosysteemin hahmottamista.

”Erityisen tärkeä osa ohjelman valmistelua on vahvojen lähtökohtien rakentaminen sen käytännön toteutukselle kuluvan vuosikymmenen loppuun asti. Valmis ohjelma on parhaimmillaan luonteva osa laajempaa kokonaisuutta ja lisää näin osaltaan ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan tuloksellisuutta sekä tukee myös laadukkaan hoidon ja riittävän kuntoutuksen toteutumista”, kertoo Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö.

Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme. Aivosairauksia esiintyy kaikissa ikäryhmissä, ei vain ikääntyneillä. Nykyisen ennusteen mukaan joka toinen yli 45-vuotias nainen ja joka kolmas mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen.

Aivoterveydellä tarkoitetaan Suomessa yleensä aivojen hyvinvointia. Sitä tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, riittävä uni, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. 

 ”Henkilökohtaisesti toivon, että ohjelman toteutuksessa voidaan hyödyntää vähintään joiltakin osin vaikutusten hankinta-ajattelua. Kokonaisuudessaan inhimillinen ja taloudellinen hyötypotentiaali on joka tapauksessa valtava”, muistuttaa Mika Pyykkö. 


Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, p. 0400 841 662, Enable JavaScript to view protected content.