Aivoterveys- ja aivosairausymmärrys sekä aivojen hyvinvoinnin arvostus on vahvistunut

Tieto aivoterveydestä kasvaa voimakkaasti, mutta se ei tavoita koko väestöä. Monen on vaikea muodostaa tiedoista kokonaiskuvaa ja soveltaa niitä käytännössä. Myös monien ammattilaisten aivoterveystiedossa ja tiedon hyödyntämisessä aivoterveyden edistämiseksi on puutteita.

Jotta aivoergonomia, eli aivojen laaja-alaista hyvinvointia tukevat työvälineet ja toimintatavat, otetaan huomioon ihmisten elinympäristöissä sekä palveluissa, tietoa aivojen toiminnoista tulee lisätä. Tietoa aivojen normaaleista ja häiriintyneistä toiminnoista tarvitsevat sekä kansalaiset että eri alojen ammattilaiset, työterveys ja työnantajat.

Aivojen toimintaan liittyvän perustiedon lisäksi tarvitaan ymmärrystä siitä, kuinka tietoa voidaan hyödyntää arjessa. Tiedon lisäksi tarvitaan myös taitoa ja mahdollisuuksia toimia tiedon pohjalta. Käyttäytymisen, toimintojen ja toimintakulttuureiden muutokseen eivät yksin riitä tieto ja valinnan mahdollisuudet, vaan tarvitaan asenteiden ja arvojen tarkastelua. Erityisen vaikeaa on tunnistaa inhimillisen pääoman merkitys ja aivoterveyden edistämisen osuus tämän vaalimisessa. Aivoterveystiedon lisääminen mahdollistaa aivoja kuormittavien tekijöiden tunnistamisen ajoissa sekä suojaavien, vahvistavien ja ehkäisevien toimenpiteiden käyttöönoton koko elämänkulun ajan.

Lataa ohjelman taustadokumentti ja muita materiaaleja

Taustadokumentissa on kirjattu kansallisen aivoterveysohjelman lähtökohtia ja taustaa, vaikutustavoitteiden tutkimuksiin perustuvaa aivoterveysyhteyttä sekä tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Tutustu lähes 50 asiantuntijan laatimaan taustadokumenttiin kokonaisuudessaan tai lataa ohjelman lyhyt esite.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.