Jokaisella on mahdollisuus virkistävään ja palauttavaan uneen

Unen merkitys

Unella on keskeinen merkitys aivojen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Unella on monia eri funktioita liittyen muun muassa vireyteen, aivojen puhdistustoimintoihin, tiedonkäsittelyyn, tunteisiin, stressin säätelyyn, palautumiseen sekä hormonaalisiin ja immunologisiin toimintoihin.

Riittämätön uni lisää sekä onnettomuuksien että monien eri sairauksien riskiä, heikentää mielialaa, kipukynnystä ja tiedonkäsittelytoimintoja, erityisesti muisti- ja toiminnanohjaustoimintoja. Riittämätön uni voi johtua useista eri syistä. Unen määrä voi olla liian vähäistä tai sen laatu voi olla heikentynyt. Joskus unelle ei priorisoida riittävästi aikaa. Toisinaan sosiaaliset tai fyysiset ympäristötekijät eivät tue riittävää ja häiriötöntä unta. Taustalla voi olla myös unettomuutta tai muita unihäiriöitä.

Arvosta unta

Riittämätön uni heijastuu aivojen kehitykseen, oppimiseen, toimintakykyyn ja hyvinvoinnin kokemukseen haitallisesti. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat merkittävimmät työkyvyttömyyttä aiheuttavat sairausryhmät. Unen puute kietoutuu molempiin muun muassa kielteisten ajatuskulkujen ja tunnetilojen, kivun kokemuksen ja heikentyneen hoitomuotoihin sitoutumisen ja stressin säätelyn kautta.

Toisaalta riittävä virkistävä ja palauttava uni tukee tiedonkäsittelytoimintoja, tervettä mielialaa, autonomisen hermoston tasapainoa sekä fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta palautumista. Unen keskeisen palauttavan vaikutuksen vuoksi uni on nostettu myös UKK-instituutin aikuisten liikuntasuosituksen pohjaksi, jonka päälle kaikki muu rakentuu.

Lähteet:
Helakari et al., 2022
Partonen, 2022

Lataa täältä ohjelman taustadokumentti

Taustadokumentissa on kirjattu kansallisen aivoterveysohjelman lähtökohtia ja taustaa, vaikutustavoitteiden tutkimuksiin perustuvaa aivoterveysyhteyttä sekä tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Tutustu lähes 50 asiantuntijan laatimaan taustadokumenttiin kokonaisuudessaan.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.