Jäsenjärjestöavustus 2021

Jäsenjärjestöavustuksen hakuohje

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA, on alustavan ehdotuksen mukaan myöntämässä Aivoliitto ry:lle 47 000 euroa vuodelle 2021 käytettäväksi liiton jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen.

Jäsenjärjestöavustuksen haku vuodelle 2021 on päättynyt.


Milloin avustusta vuodelle 2021 voi hakea?

Aivoliitto ry julistaa avustukset jäsenyhdistystensä haettavaksi 1.1.- 28.2.2021. Avustuksia jaetaan vain kerran vuonna 2021.

Ennen kuin haet uutta avustusta, tee selvitys vuoden 2020 avustuksen käytöstä 28.2.2021 mennessä!

Vuonna 2020 Aivoliitto ry:ltä jäsenjärjestöavustusta saaneiden jäsenyhdistysten tulee antaa selvitys avustuksen käytöstä 28.2.2021 mennessä.

Selvitys annetaan sähköisellä lomakkeella ja siihen tulee liittää pyydetyt liitteet. Tästä pääset tekemään selvityksen vuoden 2020 jäsenjärjestöavustuksen käytöstä.

Uuden avustuksen saannin edellytys vuodelle 2021 on, että edellisen avustuksen käytöstä on annettu hyväksyttävä selvitys tai avustuksen siirrosta vuodelle 2021 on sovittu Aivoliiton kanssa.

Mistä avustusta vuodelle 2021 haetaan?

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Pääset jäsenjärjestöavustuksen sähköiseen hakulomakkeeseen klikkaamalla tätä. Hakulomake avautuu käyttöön 1.1.2021.

Ketkä voivat hakea avustusta?

Avustusta voivat hakea Aivolitto ry:n rekisteröidyt jäsenyhdistykset. Niin sanotuista kolmikantayhdistyksistä Aivoliitto ry myöntää jäsenjärjestöavustusta seuraaville: HYMY ry, Länsi-Uudenmaan Neuris Ry, Nepsytic ry ja Satakunnan SAMDY ry.

Avustusta ei voida myöntää yhdistyksille, jotka saavat jo erillistä STEA-avustusta tai eivät täytä arpajaislain mukaista avustuskelpoisuutta, mukaan lukien muiden keskusjärjestöjen kautta haettavat jäsenjärjestöavustukset.

Mihin toimintaan avustusta myönnetään?

Avustusta myönnetään Aivoliiton strategiat ja tavoitteet 2024 -asiakirjan tavoitteiden mukaiseen toimintaan, kuten yhdistyksen vertais- ja vaikuttamistoimintaan, tiedotukseen ja tapahtumien järjestämiseen sekä muuhun strategian mukaiseen vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi toiminnan tulee olla yhdistyksen hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaista. STEAn ohjeiden mukaan avustusta ei voi käyttää yhdistyksen vuosijuhliin tai muuhun vastaavan toimintaan.

Kuinka suuri saatava avustus on?

Myönnettävät jäsenjärjestöavustukset vuonna 2021 voivat olla suuruudeltaan 500–2000 euroa.

Milloin päätöksen avustuksesta saa?

Avustukset jaetaan hakemusten perusteella hakuajan päätyttyä noin kolmen viikon sisällä ja päätös ja siirtosopimus lähetetään jäsenyhdytyksille. Siirtosopimus tulee palauttaa viimeistään 31.5.2021 mennessä. Avustus maksetaan yhdistykselle, kun allekirjoitettu siirtosopimus on toimitettu. Vuoden 2021 avustus tulee käyttää viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tulostettava jäsenjärjestöavustuksen hakuohje vuodelle 2021

 

Aiheeseen liittyvät