Toimintatonni 2020 – Jäsenjärjestöavustus

Sosiaali- ja terveysministeriö on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA alustavan ehdotuksen pohjalta päättänyt myöntää Aivoliitolle 47 000 euroa vuodelle 2020 käytettäväksi liiton jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen.

Toimintatonnin lomakkeet

Lomakkeet voi täyttää sähköisesti tai käsin kirjoittamalla.
Täyttöohjeet sähköisille lomakkeille:
1. Tallenna lomake koneellesi, muuten et pysty täyttämään lomaketta sähköisesti.
2. Kirjoittakaa lyhyesti. Ohjelma ei ilmoita, kun kirjoitustila loppuu. Pitkä kirjoitus ei välttämättä näy kokonaan.


Hakuohjeet

Ketkä voivat hakea ja miten?

Aivoliitto ry:n rekisteröidyt jäsenyhdistykset voivat hakea jäsenjärjestöavustusta. Muistakaa, että hakemuksen allekirjoittavat siihen oikeutetut henkilöt eli yhdistyksen nimenkirjoittajat. Hakuaikoja on yksi. Hakuaika loppuu 31. maaliskuuta.

Toiminta-avustusta Aivoliitto ry myöntää seuraaville kolmikantayhdistyksille:

  • Neuropsykiatrinen yhdistys – Nepsytic ry (ent. Kymenlaakson AADA ry)
  • Länsi-Uudenmaan Neuris Ry
  • Kanta-Hämeen HYMY ry
  • Satakunnan SAMDY ry

Kaikki Aivoliiton avustukset jaetaan hakemusten perusteella.

Hakemus lähetetään liitteineen joko postitse tai sähköpostilla oman alueesi järjestösuunnittelijalle. Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko sekä siirtosopimuksen lähettäminen pyritään tekemään 2–3 viikon kuluessa hakuajan päätyttyä.

Avustusta ei voida myöntää, jos yhdistys on saanut oman avustusrahan STEAlta.


Millaiseen toimintaan avustusta voi hakea?

Avustus voidaan myöntää joko jatkuvaluonteiseen toimintaan tai tiettyyn kampanjaan tai hankkeeseen liittyvänä avustuksena. STEAn ohjeistuksen mukaan avustusta tulee käyttää yhdistysten vapaaehtois-, vertais- ja/tai vaikuttamistoimintaan, tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen, kokoustilojen vuokriin tai jäsenistön kouluttamiseen. Avustus myönnetään Aivoliiton strategiat ja tavoitteet 2020 -asiakirjan tavoitteiden mukaiseen toimintaan, kuten yhdistyksen vertais- ja vaikuttamistoiminta, tiedotus ja tapahtumien järjestäminen sekä muu Aivoliiton strategian mukainen vapaaehtoistoiminta.

Hakemuksessa tulee tarkasti yksilöidä toimintatonnin käyttötarkoitus. Hakemuksessa tulee myös mainita, kuka on avustuksen käytön yhteyshenkilö eli kenelle avustuksen siirtosopimus lähetetään. Lisäksi tulee selvittää, miten yhdistys valvoo avustuksen käyttöä. Avustusta myönnetään kuluvalle toimintavuodelle. Jos aiotte hakea samaan toimintaan avustusta myös ensi vuonna, mainitkaa tämä hakemuksessanne.


Kuinka paljon voi hakea?

Jäsenjärjestöavustukset (Toimintatonnit) ovat nimensä mukaisesti lähtökohtaisesti noin 1 000 euron suuruisia. Avustukset jaetaan hakemusten perusteella, joten myös hieman pienemmät tai suuremmat avustukset ovat mahdollisia.


Mitä tapahtuu, jos ja kun Toimintatonni myönnetään?

Aivoliitto ry tekee jäsenyhdistyksensä kanssa siirtosopimuksen avustuksen käytöstä. Lähetämme jokaiselle Toimintatonnin saavalle yhdistykselle kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi. Tässä sopimuksessa osapuolina ovat Aivoliitto ry avustuksen saajana ja Aivoliiton jäsenyhdistys avustuksen käyttäjänä. Siirtosopimuksen mukaisesti jäsenyhdistys toimittaa Aivoliitto ry:lle vuosittain 28.2. mennessä vuosiselvityksen saamansa avustuksen käytöstä.

Selvitys menneen vuoden Toimintatonnin käytöstä lähetetään järjestöpäällikkö Elina Salo-Orkamaalle:
Aivoliitto ry
C/O Toimistohotelli Eka
Järjestöpäällikkö
Elina Salo-Orkamaa
Hämeenkatu 5 A (4 krs.)
33100 Tampere


Avustuksen käyttöaika

Vuoden 2020 avustus tulee käyttää viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.


Käytännön asiat ja kysymykset

Pyrimme tekemään avustuksen hakemisen mahdollisimman helpoksi. Olkaa aktiivisia, kysykää ja hakekaa avustusta Aivoliiton hakulomaketta käyttäen. Jotta ehdimme käsittelemään hakemukset ajoissa, niiden tulee olla perillä edellä mainittujen hakuaikojen puitteissa. Lisätietoa ja apua hakuprosessiin voi pyytää oman alueen järjestösuunnittelijalta.

Aiheeseen liittyvät