Kommunikaatiokeskus

Kommunikaatiokeskus palvelee henkilöitä joilla on afasia tai kielellinen erityisvaikeus sekä heidän lähipiiriään. Arjessa selviytymistä tuetaan antamalla tietoa ja opastusta puhetta tukevista ja korvaavista keinoista.


Kommunikaatiokeskuksen puheterapeutin voi pyytää luennoimaan, pitämään koulutusta tai vierailemaan jäsenyhdistysten tai esimerkiksi vanhempainyhdistysten tapahtumiin.