Välkommen till svenskspråkiga Pratkvarnen!

Pratkvarnarna träffas på arbetar- och medborgarinstitut på olika håll i Finland. I gruppen får du kamratstöd och uppmuntran i att interagera med andra.

Tillbaka till föregående sida

Obs! Broschyrerna kan ha fel information beroende av corona-situation! Den senaste info hittar du från vuxeninstitutens websidorna!


Helsingfors Arbis

Adress: Centrumområdet, Arbis, Dagmarsg.3, rum.24/ studierummet

Tidpunkt: fredagar kl.10.00-12.15, under tiden 11.9.2020- 16.4.2021.

Anmälningar: starting ti 11.8. kl.10. Anmälning i samband med första kursgången eller till Arbis kansli

Ladda Arbis brochyren


Pratkvarnen i köket/ Helsingfors Arbis

Adress:Arbis undervisningskök i fjärde våningen, rum 48

Tidpunkt: Fredagarna 4.9, 9.10, 6.11, 11.12, 15.1, 12.2, 12.3 och 9.4, kl 10.00–13.00

Anmälningar: Starting ti 11.8 kl. 10. Minimi 5 deltagare.Anmälning till Arbis kansli.

Ladda brochyren


Jakobstads Arbis

Adress: Skolgatan 25-27 B, i Arbis klassrum

Tidpunkt: må kl. 13.15-15.30 under tiden 7.9.2020 – 30.11.2020 och 11.01.2021-26.04.2021

Anmälningar: Anmälan sker till arbis på www.arbis.jakobstad.fi eller 06 7863264

Ladda brochyren


Karlebynejdens institut

Tidpunkt bekräftas senare.


Korsholms vuxeninstitut

Adress: Korsholms vuxeninstitut

Tidpunkt: Fredagar 18.9.-11.12.2020/ 15.1.-16.4.2021 kl 10..-12.00

Anmälningar: Tel. 06-3277 266 eller webb: vuxeninstitutet.korsholm.fi

Ladda brochyren


Åbo svenka arbetarinstitut

Adress: 5 vån., Rum 506, Kaskisgatan 5

Tidpunkt: tisdagar kl 13.15-15.45 under tiden 2.2.-13.4.2021

Anmälningar: börjar 10.12. kl 18.00 och slutar 25.1.2021., tel. 044 907 4737 eller www.aboarbis.fi.

Ladda brochyren