Teemapajat

Teemapajoja erilaisiin tarpeisiin – erilaiset keinot yhteiseen käyttöön.

Kommunikaatiokeskus järjestää erilaisia maksuttomia teemapajoja vanhemmille, kun lapsella tai nuorella on kehityksellinen kielihäiriö. Teemapajoja järjestetään myös aikuisille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Aivoliiton jäsenyhdistykset voivat tilata teemapajoja tarvittaessa omalle alueelleen olemalla yhteydessä puheterapeuttiin. Teemapajoja järjestetään vuosittain noin 10 kpl eri puolella Suomea.

Esteetön viestintä -paja

Pajassa käydään läpi lapsen vuorovaikutuksen kehittymiseen ja sen tukemiseen liittyvää perustietoa. Esitetään käytännöllisiä, hauskoja ja toiminnallisia tapoja käyttää erilaisia viestintäkeinoja. Keskustellaan kokemuksista, miten viittomat, kuvat, piirtäminen ja teknologia saadaan käyttöön ihan tavallisessa arjessa, niin että se on koko lähiyhteisölle helppoa.

Piirrospaja

Lasten saattaa olla vaikeaa kertoa tapahtumista ja asioistaan. Muutama kuva voi kummasti helpottaa kertomista. Piirtäminen tukee myös suuntaamaan lapsen tarkkaavaisuutta, joten muun muassa ohjeiden ja tilanteiden läpikäyminen selkiytyy. Piirrospajassa tutustutaan ja harjoitellaan piirtämistä monin tavoin:

  • Piirrä ja arvaa
  • Puheen rytmissä piirtäminen
  • Sadutus piirtäen
  • Nopea piirrosviestintä -menetelmä

iPad-paja

Pajassa käydään läpi laitteen ominaisuuksien kuten helppoköyttöasetusten käyttöönottoa. Erityisesti opastetaan kuvien ja videoiden luovaan käyttöön ja niiden yhdistämistä muun muassa suomenkieliseen GoTalk-viestintäohjelmaan. Pajassa esitellään myös sovelluksia, joilla voi tukea lapsen/nuoren/aikuisen vuorovaikutustaitoja ja oppimista toiminnallisesti ja innostavasti. Vaikka paja on iPadille, voidaan pajassa esiteltyjä asioita hyödyntää myös muilla laitteilla.