MG 9888 muok

Puheen ja kielen kehitys

Lapsen kielen kehitys alkaa jo varhain vauvaiässä vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa. Vauva viestii kehollaan, itkullaan, liikkeillään, ilmeillään ja ääntelyllään. Vanhempi vastaa vauvan viesteihin. Lapsi oppii vuorovaikutustilanteissa tärkeitä taitoja: vuorottelua ja toisen huomioimista.


Vanhemman avulla lapsi oppii myös sanoja ja niiden merkityksiä yhdessä nimeten ja ihmetellen. Kielenkehitys on kuitenkin muutakin kuin puhetta. Lapsi oppii, miten katse, äänensävy, ilmeet ja eleet ovat tärkeä osa viestiä.


Vauva- ja pikkulapsi-iässä korostuvat hoivan, laulujen ja lorujen merkitykset ja myöhemmin esikouluiässä kirjojen lukemisen ja kuuntelemisen sekä yhdessä tekemisen ja pelaamisen merkitykset.


Tutustu kielelliseen kehitykseen ikäkausittain vasemmalla olevasta valikosta.