MG 9888 muok

Kuuntelua, loruja ja sanaleikkejä

Lapsi hallitsee sanojen taivuttamisen ja lauseen muodostamisen perussäännöt. Joitakin omatekoisia taivutusmuotoja voi vielä puheessa esiintyä. Lapsi tuottaa kertovaa puhetta ja puhe on yleiskielen mukaista. Lapsi hallitsee noin 14 000 sanaa.


Lapsi oivaltaa, että sanat muodostuvat erilaisista äänteistä ja lapsi oppii yhdistämään, poistamaan, lisäämään ja laskemaan äänteitä. Lapsi omaksuu vuorovaikutuksen perustaidot: hän keskittyy kuuntelemaan puhetta ja esittää kysymyksiä kuulemastaan. Lapsi osaa vuorotella ja vastata kysymyksiin.

  • Kun lapsesi haluaa jutella, keskity kuuntelemaan rauhassa.
  • Pelatkaa yhdessä ja leikitelkää kielellä.
  • Miettikää, mitkä sanat tarkoittavat samaa ja mitkä taas ovat vastakohtia.
  • Käyttäkää arjen toimintojen lomassa ajan, paikan ja määrän käsitteitä.
  • Kertokaa vitsejä ja arvoituksia sekä pelatkaa sananselityspelejä.
  • Lukekaa kirjoja, riimitelkää ja miettikää mistä tavuista ja äänteistä sanat muodostuvat.
  • Tutustukaa yhdessä kirjaimiin tuttujen nimien lukemisen ja kirjoittamisen kautta.