Auvoisan arjen vinkit -video

Auvoisan arjen vinkit -video

Noin 20 prosentilla lapsista on kielenkehityksessä viivettä ja kehityksellinen kielihäiriö diagnosoidaan noin seitsemällä prosentissa lapsista. Näistä lapsista suurin osa tarvitsee kuntoutumisensa tueksi esimerkiksi terapioita joista tärkein ja yleisin on puheterapia. Vanhemmat ja lapsen muu lähipiiri voivat tehdä arjessa monenlaisia asioita, jotka tukevat lapsen puheen ja kielenkehitystä. Näihin arkisiin asioihin ja toimintoihin on vinkkejä videolla. Kaikista tärkeintä on tietysti muistaa vanhempana huolehtia myös omasta jaksamisesta ja tehdä perheenä yhdessä asioita, joista kaikki tykkäävät.

Katso esitteemme verkkokaupastamme