Materiaalia

Kommunikaatiokeskuskus tuottaa valmista tulostettavaa kuvaviestintämateriaalia sekä videoita.

Kuvamateriaali

Kommunikaatiokeskus tuottaa vapaasti käytettävää kuvamateriaalia lapsen vuorovaikutuksen tueksi perheen arkeen. Kommunikaatiokeskuksen kuvia ja ideoita julkaistaan myös Verraton-lehden Puuhanurkassa.

Videot

Videoilla opastetaan esteettömän viestinnän käyttöön ja annetaan vinkkejä, miten lapsen vuorovaikutusta voi tukea erilaisin toiminnallisin ja innostavin keinoin.

Esteetön teknologia

Lapsen vuorovaikutuksen ja oppimisen tueksi soveltuvia sovelluksia ja niiden käyttöideoita.