MG 0084 muok

Kielellinen erityisvaikeus

Näille sivuille on koottu vanhemmille, nuorille ja ammattilaisille tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta ja siitä, miten se vaikuttaa arkeen ja oppimiseen.


Sivuilta löytyy myös materiaalia ja ideoita lapsen kielenkehityksen ja toiminnan tukemiseen. 


Kielellinen erityisvaikeus -video

Aivoliiton tuottama video kertoo lyhyesti, miten kielellinen erityisvaikeus ilmenee, sekä miten lasta ja hänen perhettään voidaan tukea ja kuntouttaa.

Asiantuntijana puheterapeutti Anna-Kaisa Antila.


Pala palalta, eväitä elämään -video

Neurologisten vammaisjärjestöjen Pala palalta, eväitä elämään -dokumentti kertoo, miten elämä rakentuu uudelleen, kun itsellä tai läheisellä todetaan neurologinen sairaus tai vamma. 

Tässä jaksossa pääosassa on perhe, jossa lapsilla on kielellinen erityisvaikeus.