Juttu_Tupa

Juttu-tupa-kurssit

Juttu-tupa-kurssi on afaattisille henkilöille suunnattu kurssi työväen- ja kansalaisopistoissa. Kurssin tavoitteena on tarjota mahdollisuus opiskella uusia kommunikointikeinoja ja oppia uusia asioita eri teemojen kautta. Tavoitteena on myös tukea keskustelua ja osallisuutta ja siten ehkäistä syrjäytymistä.

Keväällä 2016 järjestetään 30 Juttu-tupakurssia yhteensä 20 paikkakunnalla. Vuosittain verkosto kasvaa, kun uusia paikkakuntia saadaan toimintaan mukaan. Kursseja on sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Opistokohtaiset esitteet löytyvät sivun vasemmasta palkista. 

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu suoraan opiston kansliaan tai ensimmäisen kurssikerran yhteydessä. Lisäksi Turussa toimii verkoston kaksi kehittämisryhmää.

Lisätietoa Juttu-tupa-verkostosta:

Vastaava suunnittelija, toimintaterapeutti Pirjo Laine,  p. 050 5977 663, pirjo.laine@aivoliitto.fi

Tutustu Juttu-tupa-toiminnan posteriin:

Juttu-tupa

Pratkvarnen

Taustaa

Raha-automaattiyhdistys rahoitti Ovet auki afaattisille -projektin vuosille 2010-2013. Projektin tavoitteena oli levittää afaattisille henkilöille kehitettyä Juttu-tupa-ryhmätoimintamallia työväenopistoihin ja kansalaisopistoihin ympäri Suomen. Projektin tuloksena saatiin valmis ryhmätoimintamalli, jota kansalais- ja työväenopistot toteuttavat aivan kuten muutakin kurssitoimintaansa.

Aivoliitto tukee opistoja kouluttamalla Juttu-tupa-opettajat ja muun henkilökunnan, valmistamalla kurssimateriaalia sekä tarjoamalla ohjausta ja markkinointiapua.

Ovet auki afaattisille -loppuraportti

Loppuraportti