Leikki

Materiaalia lapsen leikin tukemiseen sekä ideoita leikkiin ja perheen yhdessä tekemiseen

Leikkiessään lapsi oppii tärkeitä sosiaalisen vuorovaikutuksen, puheen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja. Vaikka leikki tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti, lapselle leikkiminen tulisi olla ensisijaisesti kivaa ja iloa tuottavaa toimintaa.

Puheen ja kielenkehityksen haasteet voivat kuitenkin vaikeuttaa lapsen kykyä kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan leikissä sekä neuvotella leikinkulusta muiden lasten kanssa. Kuvia tai muita puhetta tukevia ja korvaavia keinoja voidaan käyttää puheen kanssa osana leikkiä. Kuvitetut leikit ja pelit tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa ja osallistua yhteiseen toimintaan tasavertaisena leikkijänä.

Leikkitaulu leikin valintaan

Leikkitaulun tarkoitus on helpottaa lapsen leikin valintaa. Leikkitaulusta lapsi voi valita itselleen mieleisensä leikin tai neuvotella yhteisestä leikistä ikätoverin kanssa.

Mikä kesässä on parasta?

Mitä kivaa aiot tehdä kesällä? Pulahdatko uimaan, syötkö jäätelöä, tykkäätkö pyöräillä tai retkeillä? Keskustelupohjan avulla voitte jutella kesän toiveista ja suunnitelmista. Kuvat voi myös tulostaa, jolloin niitä on helppo käyttää arjessa.

Karhu ja kevään merkit

Karhu on herännyt pitkän talven jälkeen talviuniltaan. Mitä kaikkea karhu näkee, kuulee ja haistaa keväisessä luonnossa? Lähde karhun kanssa tutkimusmatkalle keväiseen luontoon. Kuvat tukevat puheen ymmärtämistä ja helpottavat lapsen toimimista. Mitä muuta karhu voisi nähdä, kuulla, haistaa tai maistaa keväisessä luonnossa? Mitä muita kevään merkkejä keksit?

Karhu käskee -leikki

Jokainen on vuorollaan karhu, joka käskee eli näyttää liikkeen. Muut toistavat liikkeen perässä. Liike voi olla esimerkiksi kieriminen, hyppiminen tai irvistäminen. Apuna voi käyttää valmiita kuvakortteja. Tällöin karhu nostaa kuvakortin kaikille näkyville. Liike vaihtuu, kun karhu käskee tehdä jotain muuta.

Sadutus

Sadutuksessa lapsi, nuori tai aikuinen saa kertoa sadun tai tarinan juuri sellaisena kuin itse haluaa ja saduttaja kirjaa sadun juuri niinkuin se kerrotaan. Saduttaa voidaan myös kuvilla tai piirtämällä. Jos sadutettavan on vaikea tuottaa puhetta, valmiilla kuvatauluilla voidaan osallistua sadun kerrontaan. Kuvista voidaan valita esimerkiksi sadun päähenkilöt, mihin ja millä he sadussa matkustavat sekä mitä he matkallaan syövät. Sadutuksen tavoitteena on rohkaistua ja harjaantua myös muissa tilanteissa kertomaan ajatuksistaan ja ilmaisemaan itseään. On tärkeää kokea, että tulee kuulluksi ja arvostetuksi. Kun satu on valmis, se voidaan lukea ääneen esimerkiksi koko perheelle. Tulostettavat kuvataulut sadutukseen:

Pääsiäispupu -leikkitaulu

Pääsiäispupu lähtee metsästämään suklaamunia. Munia voi olla piilotettuna ulos tai sisälle. Piilottaja huutaa (viittoo, näyttää kuvasta tai kertoo puhelaitteella) ”lämpenee” kun etsijä lähestyy ja ”kylmenee” kun etsijä loittonee.

Påskharen

Påskharen går på äggjakt. Äggen kan vara gömda inne eller utomhus. Den som gömt äggen ropar(använder tecken, visar med hjälp av bilder, eller berättar med hjälp av en kommunikator) att det blir "varmare" när man närmar sig gömstället och " kallare" när man går längre från gömstället där äggen finns.

Aiheeseen liittyvät