Piirtäminen

Piirtämistä voi käyttää keskustelun tukena. Se auttaa jäsentämään ja suunnittelemaan toimintaa. Kokeile piirtää yksinkertaisia tikku-ukkoja ja muotoja puheen kanssa samassa rytmissä; puhe hidastuu ja puhetta on helpompi seurata ja puhuttuihin asioihin on helpompi palata.

Tietoa piirtämisestä vuorovaikutuksen tukena

Piirtäminen esteettömän viestinnän keinona (Hannele Merikosken artikkeli, Tikonen)


Piirrä ja arvaa

Yksi piirtää ja toinen arvaa, mitä piirretään. Ota aluksi harjoitukseen mukaan kuvat, joita voi käyttää arvaamisen ja piirtämisen tukena. Esimerkiksi Piirrä-näyttele-ääntele- pelin kuvat ovat hyviä!

Piirra-aantele-nayttele-peli-404x304.png


Piirrä ja Google arvaa (englanniksi)

Google antaa sinulle englanniksi sanoja, jotka sinun pitää piirtää 20 sekunnin aikana. Arvaako tekoäly mitä olet piirtämässä?

Lopuksi saat näkyville piirroksia, joita toiset ovat piirtäneet. Hyvä keino harjoitella nopeaa piirtämistä!

Tästä siirryt Googlen Quick, Draw! - ohjelmaan

Aiheeseen liittyvät