Siirry sisältöön
9.11.2023

20 minuuttia reippailua päivässä saattaa pienentää istumisen terveyshaittoja

Puolet vuorokaudesta istuvat ja löhöilevät menehtyvät muita nuorempina, mutta riski pienenee jo varsin vähäisillä ponnisteluilla. Tuoreen tutkimuksen perusteella tähän riittää 20 minuuttia reipasta kävelyä tai muuta kohtalaisen raskasta liikuntaa päivässä.

Tutkimuksessa käytettiin neljän vuosina 2003–2019 tehdyn tutkimuksen aineistoja, jotka koostuivat yhteensä 12 000 yli 50-vuotiaan terveystiedoista. Osallistujien liikkumista mitattiin aktiivisuusmittareilla ja heistä 7 prosenttia menehtyi keskimäärin viisivuotisen seurannan aikana.

Aineistojen perusteella riski menehtyä seurannan aikana oli 40 prosenttia suurempi, jos osallistuja vietti ainakin 12 tuntia vuorokaudesta istuen tai muuten fyysisesti passiivisena. Yhteys kuitenkin havaittiin vain osallistujilla, jotka harrastivat liikuntaa alle 20 minuuttia päivittäin. Tämä näkyi verrattuna keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä istuviin.

Riski menehtyä seurannan aikana pieneni tasaisesti mitä enemmän henkilö harrasti kohtalaista tai raskasta liikuntaa. Tämä nähtiin kaikilla osallistujilla riippumatta siitä, miten paljon he istuivat, mutta yhteys oli voimakkaampi paljon istuvilla. Yli 10 tuntia päivässä istuvilla jokainen 10 minuutin lisäys liikunnassa liittyi 28–55 prosenttia pienempään riskiin menehtyä seurannan aikana. Fyysisesti passiivisten kuolemanriski pieneni myös kevyellä liikunnalla, tulokset osoittivat.

Tulokset viittaavat siihen, että hyvin vähäinenkin liikunta voi pienentää fyysisesti passiiviseen elämäntapaan liittyvää kuolleisuutta, mutta liikunnan lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tutkimuksessa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli, painoindeksi, tupakointi, alkoholin käyttö ja koulutustaso, mutta esimerkiksi ruokavalion ja liikuntarajoitteiden vaikutuksia ei voitu sulkea pois.

Tutkimus julkaistiin British Journal of Sports Medicine -lehdessä.


Uutispalvelu Duodecim
(British Journal of Sports Medicine 2023;DOI:10.1036/bjsports-2022-106568)
https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-106568