29.10.2020

Aivoinfarktien alueelliset hoitoketjut varmistavat oikean hoidon

Aivoinfarktipotilaan nopea hoitoon saaminen ja oikein valittu hoito – laskimonsisäinen liuotushoito ja valtimonsisäinen mekaaninen tukoksenpoistohoito - pelastavat henkiä. Riittävän ajoissa aloitetun intensiivisen kuntoutuksen tuloksena moni selviytyy takaisin kotiinsa ja pystyy elämään omatoimisena.

Oireisen aivoinfarktin ilmaantuvuus on noin 200 sataatuhatta asukasta kohden eli vuosittain noin 13 000 potilasta sairastuu aivoinfarktiin Suomessa. Näistä noin neljännes voisi hyötyä liuotushoidosta ja joka kymmenes lisäksi mekaanisesta tukoksenpoistosta. Lisäksi oireettomia aivoinfarkteja todetaan yli kymmenellä prosentilla yli 70-vuotiaasta väestöstä.

Nopeasti kuvantamiseen ja hoitoon

Aivoinfarktin iskiessä on tärkeää järjestää pikaisesti ambulanssikuljetus lähimpään erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa aivojen kuvantaminen on mahdollista. Kuvantamisella voidaan tarkasti valita millaisesta hoidosta potilas hyötyy. Täsmällinen potilasvalinta on ratkaisevaa potilaan selviämisessä. Hoitomahdollisuuksia ovat laskimonsisäinen liuotushoito sekä valtimonsisäinen mekaaninen tukoksenpoisto (trombektomia). Jälkimmäisiä toimenpiteitä tehdään vain yliopistollisissa sairaaloissa.

Aivojen etuverenkierron infarkteissa laskimonsisäinen liuotushoito voi kuvantamisella tarkkaan valikoiduilla potilailla parantaa toipumisennustetta yhdeksän tunnin kuluessa oireiden alkamisesta tai oireisina heränneillä. Valtimonsisäinen mekaaninen tukoksenpoisto erikoiskatetrilla voi parantaa toipumisennustetta kuvantamisella tarkkaan valikoiduilla potilailla vielä 24 tunnin kuluessa oireiden alusta tai oireisina heränneillä. Osa potilaista hyötyy molemmista toimenpiteistä, kertoo akuutin aivoinfarktin diagnostiikasta ja kuvantamisesta Tampereen yliopistossa väitellyt neurologian ylilääkäri Jukka Saarinen Vaasan keskussairaalasta.

Oikeaan paikkaan

Ensihoidon henkilöstön mahdollisuuksia tunnistaa millaista hoitoa potilas tarvitsee, voidaan parantaa potilaan löydösten pisteyttämisellä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä FPSS (Finnish prehospital stroke scale). Sen avulla mekaanisesta tukoksenpoistosta mahdollisesti hyötyvä potilas pyritään keskussairaalan sijaan kuljettamaan suoraan yliopistolliseen sairaalaan silloin, kun ensivaiheen kuvantamistutkimukset ja mahdollinen laskimonsisäinen liuotushoito ei olennaisesti viivästy.

Mikäli potilaan katsotaan liuotushoidon lisäksi hyötyvän myös mekaanisesta tukoksenpoistosta, pyritään potilas siirtämään mahdollisimman nopeasti keskussairaalasta yliopistolliseen sairaalaan. Siirron nopeuttamiseksi potilas voidaan kuljettaa myös lääkärihelikopterilla.

Vaasan sairaanhoitopiiristä potilaita on kuljetettu ilmateitse mekaaniseen tukoksenpoistoon Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi myös Ruotsiin Uumajan yliopistolliseen sairaalaan, kertoo neurologian ylilääkäri Jukka Saarinen.

Etälääketiede eli telestroke avuksi

HUS:in neurologin konsultointi on mahdollista sairaaloissa, joissa liuotushoitopäätöksen tekemiseen tai mahdollisen mekaanisen tukoksenpoistohoidon arviointiin ei ole riittävää asiantuntemusta. Etälääketiedettä (telestroke) hyödynnetään pääasiassa keskussairaaloissa virka-ajan ulkopuolella.

Puhelin- ja videoyhteyden lisäksi aivojen ja aivovaltimoiden kuvien tulkinta voidaan toteuttaa myös etänä.

Kuntoutusta – riittävän varhain ja riittävän pitkään

Aivoinfarktipotilaan kuntoutusarvio on hyvä tehdä ensimmäisen viikon kuluessa sairastumisesta tai potilaan kokonaistilan salliessa. Riittävän tiedon tarjoaminen on tärkeää sekä potilaalle että omaisille.

Moniammatillista kuntoutusta järjestetään siitä hyötyville potilaille intensiivisesti kuntoutusosastolla alueellisen hoitoketjun mukaisesti. Moniammatilliseen kuntouturyhmään kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitajat, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti ja tarvittaessa neuropsykologi. Kuntoutus jatkuu potilaan kokonaistilanteen mukaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena.

Potilaat hyötyvät mahdollisimman varhain kotiin viedystä kuntoutuksesta ja toimintakykyä voidaan parantaa avokuntoutuksella kotiutumisen jälkeen ainakin vuoden ajan aivoinfarktin jälkeen.