Siirry sisältöön
13.9.2022

Aivoliiton toiminnanjohtaja mukana Aivopäivässä Joensuussa 15.9. – teemoina hyvinvointialueet ja kansallinen aivoterveysohjelma

Tapahtumassa käsitellään hyvinvointialueiden toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia, kansallisen aivoterveysohjelman tavoitteita ja valmistelun tilannetta sekä Aivoliitto-yhteisön alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämistä.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Tällöin maassamme on 21 aluetta, jotka raamittavat omalta osaltaan Aivoliitto-yhteisön tulevaisuuden toimintaa.

”Haluan ajatella, että kaikkien hyvinvointialueiden tavoitteena on se, että niiden alueen asukkaat ovat Suomen hyvinvoivimpia ja toimintakykyisimpiä. Toivottavasti siis vaikuttavuusperusteisuus, ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan mahdollisuuksien ymmärtäminen, tuloksellisten tuki- ja hoitopolkujen olemassa olemisen varmistaminen sekä myös järjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden todellisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen rakentavat lähtökohdat yhteistyölle, joka todella tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä”, Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö korostaa.

Aivoliitto-yhteisössä ajankohtaista on myös alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen, jolloin keskiössä ovat muiden muassa yhteisön tavoitteet, toimintatapa ja rakenteet.

”Paikallinen ja alueellinen toiminta on keskeinen osa myös Aivoliitto-yhteisön toimintaa. Siksi haluamme varmistaa, että siinä otetaan huomioon muutokset toimintaympäristössä sekä 2020-luvun ihmisten tarpeet ja odotukset tekemisen tavasta”, Pyykkö painottaa.

Kansallisen aivoterveysohjelman valmistelu etenee hyvää vauhtia ja tarkoituksena on löytää tuloksellisimmat keinot Suomessa asuvien aivoterveyden edistämiseksi. Aivoliitto koordinoi ohjelman valmistelua yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lähtökohtana on kirjaimellisesti aivoterveys ja sen myötä pohdinta tekijöistä, jotka ovat tärkeitä eri-ikäisten ihmisten aivoista huolehtimisen näkökulmasta.

”Ohjelmalle työstetään parhaillaan toimeenpanosuunnitelmaa, jonka lähtökohtana ovat mitattavissa olevat vaikuttavuus- ja vaikutustavoitteet. Ajatuksena on, että ohjelman tuloksellinen toimeenpano edistää osaltaan myös laadukkaan hoidon ja riittävän kuntoutuksen toteutumista. Ohjelma julkistetaan marraskuussa”, Pyykkö kertoo.

Lisätietoa antaa:
Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, p. 0400 841 662, Enable JavaScript to view protected content.

Tilaisuuden järjestää Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry