27.3.2020

Aivot ja mieli -seminaarin tallenteet katsottavissa

Aivojen ja mielen terveyden edistäminen kuuluu kaikille: yksilölle itselleen, perheelle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Konsensuslausumaluonnos aiheesta julkaistiin seminaarissa maaliskuun alussa. Päivän aikana kuullut mielenkiintoiset puheenvuorot ovat nyt katsottavissa verkossa.

Konsensusseminaarissa julkaistua konsensuslausumaa työstettiin viidessä eri työpajassa yli 150 asiantuntijan voimin. Kukin työpaja käsitteli aihealuetta omasta näkökulmastaan: Konseptit, Eriarvoisuus, Lapset ja nuoret, Työikäiset ja Eläkeikäiset.

Tutustu konsensuslausumaan