21.12.2021

Aivoverenvuotopotilaiden kuolleisuus koholla vuosia sairastumisen jälkeen

Aivoverenvuodosta selvinneet ovat suurentuneessa vaarassa menehtyä seuraavien viiden vuoden aikana. Yleisin kuolinsyy on sydän- ja verisuonitauti.

Norjalaistutkimuksen perusteella aivoverenvuodon sairastaneen riski menehtyä seuraavien viiden vuoden aikana on 60 prosenttia suurempi kuin muiden samanikäisten. Kuolleisuus on vieläkin suurempaa, jos potilas tupakoi. Myös korkea kolesteroli ja veren hyytymistä hillitsevä lääkitys sairastumisen aikaan liittyivät riskiin menehtyä seurannan aikana.

Sydän- ja verisuonitaudit olivat yleisin potilaiden kuolinsyy. Sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät kuolemat olivat kaksi kertaa yleisempiä potilailla kuin terveillä samanikäisillä.

Norjalaisten tulokset vahvistavat näyttöä aivoverenvuotoon liittyvästä lisäkuolleisuudesta. Osa kuolemista saattaisi myös estyä, jos potilaat lopettaisivat tupakoinnin ja heidän kolesterolitasonsa saataisiin kuriin.

Tutkimus julkaistiin Stroke-lehdessä, ja siinä tarkasteltiin 220 potilasta, jotka sairastuivat aivoverenvuotoon ensimmäisen kerran vuosina 1994–2013, sekä 1 100 tervettä samanikäistä verrokkia. Mukaan valittiin vain potilaita, jotka olivat elossa vielä 30 päivää aivoverenvuodosta.

Vuosittain noin 25 000 suomalaista sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Näistä 18 000 on aivoinfarkteja, 1 800 aivoverenvuotoja ja 5 000 TIA-kohtauksia eli ohimeneviä aivoverenkiertohäiriöitä. Sairastumisista noin 80 prosenttia voitaisiin estää.

Aivoverenkiertohäiriöille altistavat muun muassa kohonnut verenpaine, tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja vähäinen liikunta.


Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2021;52:3883–3890)
https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.032750