25.3.2021

Eteisvärinän Käypä hoito -suositus tuo älylaitteet diagnostiikan avuksi

Eteisvärinän Käypä hoito -suositusta on päivitetty vastaamaan uusinta tutkimustietoa. Diagnostiikassa voidaan käyttää nyt myös älylaitesovelluksia. Eteisvärinän diagnostiikkaan on tullut runsaasti uusia mahdollisuuksia.

Eteisvärinän omatoimisessa seulonnassa voidaan käyttää mm. pulssin tunnustelua ja erilaisia älypuhelinsovelluksia. Hoitopäätös edellyttää aina EKG-dokumenttia, mutta tavanomaisen EKG:n sijaan se olla voi olla myös esimerkiksi älykellon avulla tehty EKG-tallenne.

Päivityksessä korostetaan, että perussairauksien hyvä hoito ja oikein toteutettu antikoagulaatiohoito (veren hyytymistaipumuksen vähentäminen lääkkeillä) ovat eteisvärinän hoidon kulmakivet. Hoidon onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on välttää ylipainoa ja tarvittaessa laihduttaa.


Suorat antikoagulantit ensisijainen lääkehoito uusille eteisvärinäpotilaille

Antikoagulaatiohoidon tarve pitää arvioida aina myös akuuttia eteisvärinäkohtausta hoidettaessa. Suosituksen mukaan suorat antikoagulantit (apiksabaani, edoksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani) ovat ensisijainen vaihtoehto useimmille uusille eteisvärinäpotilaille. Sen sijaan hyvin toteutettua varfariinihoitoa ei tarvitse vaihtaa. Jos varfariinia käyttävillä potilailla hoito ei toteudu riittävän hyvin (INR hoitotasolla alle 80 % ajasta), selvitetään huonon tasapainon syy ja arvioidaan, voidaanko tilanne korjata tehostamalla varfariinihoitoa tai vaihtamalla varfariini suoraan antikoagulanttiin.

Rytmin- ja sykkeenhallinnassa painotetaan aiempaan tapaan yksilöllistä hoitoa. Hoidon valinnan kannalta erityisen huomionarvoisia ovat potilaan muut sydänsairaudet. Niiden toteamiseksi kaikille eteisvärinäpotilaille suositellaan sydämen kaikututkimuksen tekemistä. Jos lääkehoito ei tehoa, voi ablaatiohoito olla aiheellinen. Se ei kuitenkaan sovi kaikille, vaan edellyttää huolellista potilasvalintaa.

Lue päivitetty suositus