26.7.2019

Kielellinen erityisvaikeus -seminaari Turussa

Tietoa ja välineitä perheiden kohtaamisen ja lasten tarpeiden ymmärtämiseen.

Luennoitsijana muun muassa Saara Salo, psykologi, PsT, Pilke-klinikka. Aiheena: Emotionaalinen saatavillaolo – mikä vuorovaikutuksessa tukee lasta?

Koulutuksen aikana käsitellään emotionaalisen saatavillaolon ulottuvuuksia, miten niihin voi vaikuttaa ja miten ne liittyvät lapsen hyvinvointiin – erityisesti
jos lapsella on kehityksellisiä haasteita – sekä aikuisen mentalisaatiokykyyn. Koulutuksessa tehdään muutamia harjoituksia sekä havainnollistetaan videoiden avulla
vuorovaikutuksen kanssa työskentelyä ja emotionaalisen saatavillaolon ulottuvuuksia. Tavoitteena on, että osallistujat saisivat ymmärrystä ja työkaluja omaan arkeen vietäväksi.

Ilmoittautuminen 2.9. mennessä: www.lyyti.in/092019
tai www.aivoliitto.fi/tapahtumat