10.9.2020

Mahdollisten rahoitusleikkausten vaikutukset Aivoliiton toimintaan

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä oleva 127 miljoonan euron leikkaus sote-järjestöjen STEA-avustuksiin romahduttaisi järjestöjen toimintaedellytykset. Monet toiminnoista lakkaisivat kokonaan tai rampautuisivat. Tämä tulee väistämättä näkymään lisääntyvinä terveysongelmina, syrjäytymisenä, yksinäisyytenä ja toimintakyvyn heikkenemisenä. Julkisen sektorin palvelutarve tulee lisääntymään ja siellä hoidettavat ongelmat pahenemaan.

Sote-järjestöjen toiminnan ansiosta moni terveysongelma jää syntymättä eikä ihmisten tarvitse hakeutua terveyspalvelujen piiriin. Esimerkiksi Aivoliiton Korvaamaton kovalevy kampanjoi aivoinfarktien vähentämiseksi ja liiton puheterapeutit ovat kielihäiriöperheiden tukena arjessa muun muassa chattien kautta.

Jos nämä ja sadat muut sote-järjestöjen palvelut lakkaavat, pitkän aikavälin kustannus yhteiskunnalle on paljon suurempi kuin nyt esitetyt avustusleikkaukset. Tämän lisäksi on muistettava, että leikkaukset näkyvät suoraan tavallisten suomalaisten arjessa. Järjestöjen toiminta on monella tapaa kaikkein lähimpänä ihmisiä. Järjestöiltä leikkaaminen on ihmisten hyvinvoinnista leikkaamista.

Rahoitusleikkausten vaikutukset Aivoliiton toimintaan (pdf)